World Press Freedom Day was introduced by the United Nations General Assembly in December 1993.

The date chosen for this annual celebration was 3 May, which is a day of action in the form of initiatives designed to uphold press freedom, as well as a day for assessing the state of press freedom in the world, a day for warning the public and raising awareness, a day for encouraging debate among media professionals, and a commemoration of all the journalists who have lost their lives while doing their job.

The Council of Europe's action to promote press freedom and freedom of information is based on Article 10 of the European Convention on Human Rights, under which this fundamental right is one of the cornerstones of democracy. The Council carries out co-operation activities helping countries to draft legislation and introduce practices which comply with European standards. One of the things that it has done is set up an international group of specialists on freedom of expression and information in times of crisis. The information society is changing, so the Council of Europe now faces the challenge of upholding and maintaining its fundamental principles in new environments, the main one of which is the Internet.

Journalists in times of crisis

Wars, terrorism, threats to stability and natural disasters are leading to stricter security and surveillance all over the world. What effect does this have on access to information and on journalism?

Concerned about the erosion of press freedom in times of crisis, the Council of Europe has adopted three particularly significant documents:

  • a Declaration on freedom of expression and information in the media in the context of the fight against terrorism,
  • Guidelines on protecting freedom of expression and information in times of crisis, and
  • a Declaration on the protection and promotion of investigative journalism.

They are based on Article 10 of the European Convention on Human Rights which aims to guarantee freedom of expression and information within the jurisdiction of the 47 Council of Europe member states.

Artikelpresentatör Artikelpresentatör
2019 års tema: Medier för demokrati: Journalism och offentliga val i desinformationens tidvarv
Uttalande av Timo Soini, ordförande i ministerkommittén
Ministerkommitténs ordförandeskap Strasbourg 3 maj 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Timo Soini, ordförande i ministerkommittén

Timo Soini, ordförande i ministerkommittén

”Oberoende och mångsidiga medier är en grundpelare i våra demokratiska samhällen. Men under de senaste åren har vi sett en ökning av hot och attacker mot medierna i Europa. Detta är oacceptabelt och vi, Europarådet och dess medlemsstater, måste öka våra ansträngningar för att skydda yttrande- och pressfriheten och säkerställa journalisters säkerhet”, förklarade Timo Soini, ordförande i Europarådets ministerkommitté och Finlands utrikesminister, i samband med Internationella pressfrihetsdagen (3 maj).

Han påminde om Ministerkommitténs deklaration antagen den 13 februari 2019 i vilken man underströk den viktiga demokratiska funktion kvalitetsjournalism har i att ”utvidga omfattningen av mångsidig, trovärdig, intressant och snabb information som görs tillgänglig för allmänheten och motverkar att propaganda, felaktiga uppgifter och desinformation sprider sig snabbt – särskilt i sociala medier”. [1]

“Fungerande demokratiska processer kräver en oberoende informerad allmänhet och uppmuntran till öppna debatter där alla kan delta. I det avseendet måste vi också hantera påverkan, såväl positiv som negativ, av artificiell intelligens på utövandet av mänskliga rättigheter, demokratiska processer och rättsstatsprincipen.”

Europarådet engagerar sig aktivt i att skydda och främja yttrandefrihet, pressfrihet, e-demokrati och artificiell intelligens genom sina olika institutioner och organ. Europarådet stöder också Plattformen för att främja skyddet av journalism och journalisters säkerhet, som utgör ett viktig ramverk för samarbete och dialog mellan medieaktörer och medlemsstaterna.

”De här frågorna kommer också fortsatt att vara viktiga punkter på Europarådets dagordning. Det gläder mig också att nästa Världsforum för demokrati som hålls i Strasbourg den 6-8 november 2019 kommer att ägnas åt information och demokrati, och kommer att tillhandahålla ett öppet forum för diskussioner och utbyten om denna för våra medlemsstater och alla européer så viktiga fråga”, avslutade Timo Soini.

* * *

[1] Deklaration om den finansiella hållbarheten hos kvalitetsjournalism i den digitala åldern

* * *

See also:

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Article 10 of the European Convention on Human Rights

''Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.''

Artikelpresentatör Artikelpresentatör