People´s personal data are being processed every second – at work, in their relations with public authorities, in the health field, when they buy goods or services, travel or surf the internet. Individuals are generally unfamiliar with the risks related to the protection of their personal data and of their rights in this respect. They are seldom aware of what they can do if they consider that their rights have been breached, or of the role of national data protection agencies.

On 26 April 2006 the Council of Europe decided to launch a Data Protection Day to be celebrated each year on 28 January, the date on which the Council of Europe’s data protection convention, known as “Convention 108”, was opened for signature. Data Protection Day is now celebrated globally and is called Privacy Day outside Europe.

On this date, governments, parliaments, national data protection bodies and other actors carry out activities to raise awareness about the rights to personal data protection and privacy. These may include campaigns targeting the general public, educational projects for teachers and students, open doors at data protection agencies and conferences.

Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Nya riktlinjer om artificiell intelligens
Europarådets Strasbourg 28 januari 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Shutterstock.com

Shutterstock.com

Med anledning av Dataskyddsdagen den 28 januari har kommittén för Europarådets fördrag om dataskydd ”Konvention 108” publicerat Riktlinjer om artificiell intelligens och skydd av data.

Riktlinjerna syftar till att vara ett hjälpmedel för beslutsfattare, utvecklare, tillverkare och tjänsteleverantörer inom artificiell intelligens (AI) i arbetet med att säkerställa att användning av AI inte underminerar rätten till skydd av data.

Konventionens kommitté betonar att skyddet av mänskliga rättigheter, inklusive rätten till skydd av personuppgifter, ska vara en grundläggande förutsättning vid utvecklande och användning av tillämpningar inom artificiell intelligens, i synnerhet då de används inom beslutsprocesser, och ska baseras på principerna i den uppdaterade dataskyddskonventionen, ”Konvention 108+”, framlagd för underskrift i oktober 2018.

Dessutom ska alla innovationer inom AI-området noga tillse att undvika och minska potentiella risker för behandling av personuppgifter, och möjliggöra att personer vars data registreras får meningsfull kontroll över databehandlingen och dess effekter.

Finlands utrikesminister och ordföranden i ministerkommitténs för Europarådet Timo Soini välkomnade antagandet av riktlinjerna och sa: ”Artificiell intelligens ger fördelar i våra dagliga liv, men det är nödvändigt att studera de etiska och juridiska frågor som den ger upphov till. För att begrunda detta har vi bjudit in ett stort antal kvalificerade experter från alla medlemsstater till en konferens i Helsingfors den 26 och 27 februari, för att utbyta tankar och kunskaper om hur utvecklingen av artificiell intelligens påverkar mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen”.

Stefano Rodotà-priset

Europarådets första Stefano Rodotà-pris har tilldelats Ingrida Milkaite och Eva Lievens för deras arbete inom ett forskningsprojekt utfört vid Gents universitet i syfte att placera barns rättigheter och dataskydd i ett sammanhang: Ett perspektiv utifrån barns rättigheter på integritet och dataskydd i den digitala tidsåldern.

Vinnarna får möjlighet att presentera sitt projekt vid nästa plenum i kommittén för konvention 108 i Strasbourg i juni 2019. Stefano Rodotà-priset delas ut en gång per år i samband med Dataskyddsdagen och premierar innovativa och nyskapande akademiska forskningsprojekt inom området dataskydd.

Europarådet på dataskyddskonferenser

Delegationer från Europarådet deltar den här veckan såväl i en internationell konferens som arrangeras av Marockanska nationella dataskyddskommissionen i Fès, Marocko, den 28 januari, som i konferensen Datorer, integritet och dataskydd (CPDP) i Bryssel från 30 januari till 1 februari.

Dataskyddsdagen

Dataskyddsdagen inrättades av Europarådet 2006 och högtidlighålls den 28 januari varje år, det datum då Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter lades fram för signering. Dataskyddsdagen högtidlighålls nu globalt och kallas Dataintegritetsdagen utanför Europa.

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Video of the panel organised by the Council of Europe “Convention 108: convergence and expansion” at the 11th Edition of the “Computers, Privacy and Data Protection” international conference (CPDP) [January 2018]

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Rights of internet users

The Council of Europe has created a guide for internet users to help them better understand their human rights online and what they can do when these rights are challenged.

Generally, these rights are set out in the terms of service of internet companies, which are mostly lengthy legal contractual conditions which are seldom read and even more seldom fully understood.

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Handbook on European data protection law

The aim of this handbook is to raise awareness and improve knowledge of data protection rules in European Union and Council of Europe member states by serving as the main point of reference to which readers can turn.

It is designed for non-specialist legal professionals, judges, national data protection authorities and other persons working in the field of data protection. (more...)

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

This short film highlights the dangers posed by those who wish to illegally obtain private data.

Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Convention for the Protection of Personal Data (No. 108)

Additional Protocol regarding supervisory authorities and transborder data flows (No. 181)

Modernised Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data

Artikelpresentatör Artikelpresentatör