Tillbaka Internationella människorättsdagen (10 december 2018)

Uttalande av Timo Soini, ordförande i ministerkommittén och Finlands utrikesminister
Ministerkommitaténs ordförandeskap Strasbourg 10 december 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Timo Soini. Photo: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

Timo Soini. Photo: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

”Den 10 december är ett avgörande datum för mänskliga rättigheter. På den dagen för 70 år sedan antog Förenta nationernas generalförsamling vid ett möte i Paris den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. 70 år senare gläder det mig att i min egenskap av ordförande i ministerkommittén få fira denna årsdag.

Principerna i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter la grunden för främjande, skydd och tillämpande av mänskliga rättigheter globalt. Europarådets snabba agerande gav principerna konkret juridisk underbyggnad genom att Europeiska konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna antogs 1950 och att den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna grundades några år senare.

Under den tid det har funnits har Europarådet skapat och fortsätter att utveckla ett finmaskigt nät av mekanismer och normer för mänskliga rättigheter, med målet att täcka alla de områden där mänskliga rättigheter utmanas av befintliga och framväxande hot. Rådets arbete med att skapa normer fortsätter i nutiden. Under sitt ordförandeskap för ministerkommittén kommer Finland att fortsätta arbeta oförtrutet med medlemsstaterna och alla andra parter, inklusive civilsamhället, för att förstärka och främja skyddet av mänskliga rättigheter på vår kontinent.

Europeiska länder har ofta gått i fronten för upprätthållandet av mänskliga rättigheter, men i dag utmanas dessa rättigheter och friheter – som vi kan ha tagit för givna. Främjandet, skyddet och tillämpandet av mänskliga rättigheter, som utgör Europarådets grundläggande värden, är vårt gemensamma ansvar och är mer nödvändigt än någonsin.”