Tillbaka

Hantering av Europarådets kris kräver konstruktivitet från alla parter, säger Timo Soini

Parlamentariska församlingens plenum Strasbourg 8 april 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Timo Soini

Timo Soini

”Att finna en lösning på den rådande politiska och institutionella krisen kräver ett nära samarbete mellan alla medlemsstater och de båda regelstiftande organen – den parlamentariska församlingen och ministerkommittén. Det är hög tid att börja jämka samman olika synpunkter till en”, sa Timo Soini, Finlands utrikesminister och ordförande i Europarådets ministerkommitté, då han i dag talade till den parlamentariska församlingen.

”Om vi vill uppnå resultat krävs det konstruktivitet från alla parter. Alla medlemsstater behöver uppfylla alla sina åtaganden. En av dessa skyldigheter för alla medlemsstater är att betala medlemsavgiften”, lade han till.

Timo Soini anser att en gemensam reaktion skulle stärka organisationen, då den inte bara skulle komma från en part, utan skulle vara ett gensvar från hela organisationen. ”Det skulle göra vår reaktion stark, verkningsfull och legitim”, sa han, och påminde om att målet är att uppnå konstruktiva resultat vid ministermötet i Helsingfors.


Innehållspresentatör Innehållspresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör

       

Artikelpresentatör Artikelpresentatör
galleries link
Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör