Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu u saradnji sa Ustavnim sudom Srbije, i uz podršku Kraljevske ambasade Holandije od 1. oktobra 2008. godine primenjuje “Program podrške Ustavnom sudu Srbije”. Programom su predviđeni seminari, treninzi i studijska putovanja. Sve aktivnosti bi trebalo da doprinesu boljem razumevanju i tumačenju Evropske konvencije o ljudskim pravima i prakse Evropskog suda za ljudska prava, od strane Ustavnog suda Srbije, pre svega kroz institut ustavne žalbe.

Ustavom Republike Srbije Ustavnom sudu Srbije je data jedna od centralnih uloga u zaštiti ljudskih prava. Novi Zakon o Ustavnom sudu Srbije predviđa uvođenje instituta ustavne žalbe koji omogućava dodatnu zaštitu u okviru nacionalnog pravnog sistema i obezbeđuje primenu svih prava i sloboda garantovanih Ustavom Srbije. Efikasno korišćenje ovog pravnog leka omogućiće i smanjivanje broja pojedinačnih tužbi protiv Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Program se završava 30. septembra 2009. godine.

Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас