Projekat je finansirala EU a sprovodila Parlamentarna skupština Saveta Evrope cil of Europe.

Opšti ciljevi

Program je osmišljen radi jačanja administrativnih sposobnosti parlamentarnih institucija u skladu sa evropskim standardima.
 

Svrha projekta 

 • uporedna analiza Poslovnika o radu Skupštine i različitih zakona, a prevashodno zakona o političkim strankama, u svrhu harmonizacije; 
 • pružanje evropskog stručnog znanja odborima kako bi se parlamentarcima pomoglo da bolje obavljaju svoje zadatke, posebno one koji su u vezi sa zahtevima procesa stabilizacije i pridruživanja; predstavljanje iskustava konstruktivne političke kulture i jačanje svesti o pravima i obavezama parlamentaraca pomoću seminara;
 • pružanje uvida u evropsku političku praksu putem studijskih poseta parlamentima koji su ostvarili tranziciju ka demokratiji;
 • organizovanje kurseva engleskog jezika i korišćenja računara kako bi se parlamentarcima i službenicima parlamenta omogućilo da ostvare međunarodne kontakte i pristup informacijama.
   

Planirani rezultati

 • efikasno uređena parlamentarna struktura;
 • preneto znanje o delotvornom radu parlamenta; ostvaren veći stepen nezavisnosti parlamenta; stečeno obimnije znanje parlamentaraca i osoblja parlamenta o prilagođavanju svog zakonodavnog rada evropskim normama i zahtevima procesa stabilizacije i pridruživanja; povećana politička stabilnost i evropski orijentisano rukovodstvo potpomognuto prenošenjem iskustava o ulozi parlamenta u demokratiji, pravima i obavezama poslanika itd./li>
 • unapređeno znanja poslanika o evropskoj političkoj praksi kroz studijska putovanja;
 • povećane mogućnosti parlamenta da ostvari međunarodne kontakte i samostalan pristup informacijama pomoću obuke.
   

Korisnici

 • vertikalnom strukturom obuhvaćena su dva parlamenta, Narodna skupština Republike Srbije i Narodna skupština Crne Gore.
 • horizontalnom strukturom obuhvaćeni su poslanici i osoblje zaposleno u službi obe skupštine.

Cilj ovog projekta je da obuhvati i kategoriju onih koji pružaju usluge i kategoriju korisnika usluga. Naime, postoje dve vrste onih koji pružaju usluge: poslanici koji donose zakone i druge opšte akte parlamenta za građane i službenici/stalno osoblje koji pružaju usluge poslanicima. U tom smislu, oni koji pružaju usluge su glavni korisnici ovog projekta, kako bi bili u stanju da efikasno, precizno i delotvorno pružaju usluge svojim korisnicima, što je željeni rezultat projekta.

Dugoročno, treba očekivati da i javnost ima koristi od ovog projekta. Ojačane sposobnosti parlamenta kao institucije, veća i bolja znanja poslanika i službenika sekretarijata, uz prošireno znanje o relevantnim međunarodnim standardima, treba da se odraze u njihovom radu, naročito u procesu razmatranja i usvajanja novih zakona kao i u razvijanju svesti poslanika i službenika o njihovim pravima i odgovornostima.

Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас