Издавач Имовине Издавач Имовине
Веб Садржај Приказ Веб Садржај Приказ

Šta je cilj?


► Jačanje sveukupne zaštite ljudskih prava u Srbiji u skladu sa evropskim standardima;
► Jačanje nacionalnih mehanizama za doslednu primenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava kao i sudske prakse na nacionalnom nivou;
► Podsticanje primene evropskih standarda ljudskih prava na nacionalnom nivou, uključujući izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava.


Ko ima koristi od projekta?


► [Građanke i građani Srbije, čija će ljudska prava biti bolje i/ili u potpunosti zaštićena na nacionalnom nivou;
► Visoki savet sudstva, Vrhovni kasacioni sud, Državno veće tužilaca, Državno pravobranilaštvo – Odeljenje za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Ministarstvo za evropske integracije, Ministarstvo pravde, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Pravosudna akademija, Republičko javno tužilaštvo, Ustavni sud.


Kako će se projekat sprovoditi?


► Uspostavljanje među-institucionalne savetodavne grupe;
► Izveštaji zasnovani na istraživanju i analitici (procene potreba, analize, ispitivanja);
► Ekspertske diskusije (konferencije, seminari, okrugli stolovi) i razmena stanovišta;
► Kurikulumi za obuku sačinjeni prema potrebama korisnika i obuke za pravne stručnjake i studente prava;
► Podrška u razvijanju HELP kurseva;
► Priručnici/Vodiči.


Koje rezultate očekujemo?


► Osnažen kapacitet pravnih stručnjaka u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima i jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava;
► Jačanje odeljenja sudske prakse pri sudovima;
► Osiguran dijalog između sudova na lateralnom nivou o pravnim pitanjima u parničnom postupku;
► Jačanje mehanizma za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije i Kancelarije zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.


Koliki je budžet projekta?


► Ukupni budžet projekta je 900.000 evra.
► Budžet koji je opredeljen za program Horizontal Facility iznosi oko 41 milion evra (85% od tih sredstava obezbeđuje Evropska unija, dok 15% obezbeđuje Savet Evrope).


Kako da dobijemo više informacija?


► Odsek za primenu ljudskih prava na nacionalnom nivou: https://www.coe.int/en/web/national-implementation
► Veb stranica Horizontal Facility: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Marija Simić, koordinatorka za komunikacije za program Horizontal Facility, [email protected], +381 63 601 337
Besnik Baka, koordinator za komunikacije za program Horizontal Facility, [email protected], +355 69 217 8430

Веб Садржај Приказ Веб Садржај Приказ