Deadline for applications 6 July 2018

Call for proposals for grants for local self-governments in Serbia

15 June 2018 Belgrade

Within the scope of the European Union and the Council of Europe programmatic framework “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey” (Horizontal Facility) - Action “Strengthening the protection of national minorities in Serbia”, the Council of Europe is launching a call for proposals...

Read More

Dijalog o nacionalnoj politici mentalnog zdravlja održan u Beogradu

13/06/2018 Beograd

U Beogradu je u periodu od 8-9. juna održan dvodnevni intenzivni dijalog “Ka novoj politici mentalnog zdravlja i lečenju zasnovanom na ljudskim pravima“. Više od pedeset psihijatara, psihologa, socijalnih radnika, pravnika, pacijenata i članova njihovih porodica okupilo se radi razgovora o...

Read More

Konferencija Saveta Evrope i evropske unije sa korisnicima programa "Horizontal Facility"

12.06.2018 Beograd

Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije; ambasador Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji; Delfin Frejman, šef sektora pri Generalnom direktoratu Saveta Evrope za programiranje i Tim Kartrajt, šef misije Saveta Evrope u Beogradu, danas su otvorili konferenciju koja...

Read More

Projekat Jačanje pravnih garancija nezavisnih i nepristrasnih sudova u okviru programa "Horizontal Facility“

Obuka o prijavljivanju neprimerenog uticaja za tužilačke pomoćnike

29. i 30. maj i 6. i 7. jun 2018. Vranje, Paraćin i Zrenjanin

U okviru zajedničkog projekta Saveta Evrope i Evropske unije Horizontal Facility – „Jačanje pravnih garancija nezavisnih i nepristranih sudova“ održan je novi krug obuka o otkrivanju nezakonitih i neprimerenih uticaja na tužilaštvo. Nakon konsultacija sa civilnim društvom, pored javnih tužilaca i...

Read More

POZIV ZA MEDIJE - Analiza postignutih rezultata u okviru programa "Horizontal Facility" u Srbiji

11.06.2018 Beograd

U utorak, 12. juna 2018. godine, Savet Evrope i Evropska unija, zajedno sa Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije i korisnicima programa, sastaće se kako bi procenili i analizirali sprovođenje projekata u okviru zajedničkog programa “Horizontal Facility” za zapadni Balkan i...

Read More

JUFREX Regionalna konferencija održana u Savetu Evrope

17-18. april 2018. Strazbur

Regionalna konferencija u organizaciji zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske unije “Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)” održana je 17. i 18. aprila 2018, u Strazburu. Konferenciji je prisustvovalo oko 60 sudija, tužilaca i advokata...

Read More

Projekat "Podsticanje demokratske kulture u školama u Srbiji" u okviru programa "Horizontal Facility"

Dani demokratske škole u Zemunu

17/04/2018. Beograd

Zemunska gimnazija, pilot škola u Zemunu (Beograd) otvorila je vrata od 13. do 15. aprila za događaj „Otvoreni dani demokratske škole”. Pažljivo osmišljen, ovaj program se bavi ključnim pitanjima kao što su vladavina prava, poštovanje, tolerancija, ljudsko dostojanstvo, ljudska prava, demokratija...

Read More

Projekat "Jačanje pravnih garancija nezavisnih i nepristrasnih sudova", u okviru programa "Horizontal Facility"

Studijska poseta Portugaliji

10-13. april 2018. Lisabon, Portugalija

Šest izbornih članova Državnog veća tužilaca, državni sekretar i pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde, i direktor Pravosudne akademije, boravili su u studijskoj poseti portugalskim pravosudnim institucijama od 10. do 13. aprila. Delegacija je održala niz sastanaka sa kolegama, sa glavnim...

Read More

Dan demokratske škole

10/04/2018 Novi Pazar

Prvi otvoreni dan demokratske škole održan je 19. marta u Novom Pazaru u Srbiji. Događaj je organizovala osnovna škola Bratstvo, jedna od 20 pilot škola koje su usvojile kompetencije za demokratsku kulturu i sa njima uskladile svoje nastavne i vannastavne aktivnosti. Ovaj događaj je održan tokom...

Read More

8 April, International Roma Day: Statement by Secretary General Thorbjørn Jagland

08/04/2018 Strasbourg

In a statement ahead of the International Roma Day marked on 8 April, Council of Europe Secretary General Thorbjørn Jagland urges European political parties to sign a pledge to improve the political representation of Roma and Traveller women. "Over 12 million Roma and Travellers live in Council...

Read More

Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас