Program je finansirala Evropska unija i sprovodio Savet Evrope.

Organizovani kriminal, korupcija i pranje novca predstavljaju ozbiljne pretnje po privredu, demokratiju i vladavinu prava u celom svetu. Jugoistočna Evropa je posebno ugrožena ovim pretnjama zbog geografskih, političkih i istorijskih razloga. Kriminalne aktivnosti generišu sredstva čiji je iznos teško utvrditi. Ipak, sâmo pranje novca košta srpsku privredu 3-5% BDP-a svake godine.

Nakon što je Vlada Srbije izrazila interes, a Evropska komisija odobrila finansiranje iz IPA fondova za 2010. godinu, Savet Evrope je pokrenuo novi projekat tehničke pomoći -Projekat za spečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u Srbiji (MOLI-Srbija). Projekat će trajati 36 meseci. Vrednost projekta je 2.200.000 evra (90,91% fondovi EU i 9,09% fondovi Saveta Evrope). Projekat je razvijen na osnovu rezultata i preporuka prethodnih zajedničkih projekata koje je finansirala Evropska unija, a sproveo Savet Evrope, PACO-Srbija (2005-2007).

Opšti cilj projekta MOLI-Srbija je da doprinese demokratiji i vladavini prava tako što će sprečavati i kontrolisati pranje novca, terorizam i druge oblike privrednog i finansijskog kriminala u Srbiji. Svrha projekta je da unapredi kapacitete za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u Srbiji u smislu unapređenja zakonske regulative, operativne sposobonosti i kapaciteta.

Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас