Projekat finansira Fond za ljudska prava

Trajanje: 1. januar – 31. decembar 2016.

Mesto/Zemlja: Srbija

Budžet: € 350,000

Finansiranje: Fond za ljudska prava

Ko će biti korisnici projekta?

Vrhovni kasacioni sud, Ustavni sud, Ministarstvo pravde, četiri apelaciona suda (Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad), Privredni apelacioni sud, Pravosudna akademija, pravni fakulteti i šire društvo.

Osnovni cilj projekta

Cilj projekta je jačanje zaštite ljudskih prava u Srbiji kroz povećanje odgovornosti nacionalnih sudova da ugrade Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (Evropska konvencija) u odluke na nacionalnom nivou.

Očekivani rezultati i projektne aktivnosti

Projekat ima za cilj:

- sticanje dodatnog znanja i veština sudija, sudijskih pomoćnika i sudskih savetnika svih operativnih partnera sudova po pitanju primene Evropske konvencije i jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava (Evropski sud) u svakodnevnom radu;

- unapređenje međusobnog sudijskog dijaloga o najboljim načinima primene Evropske konvencije i jurisprudencije Evropskog suda na nacionalnom nivou, u vezi sa posebnih pravnim pitanjima repetitivne prirode;

- jačanje institucionalnog kapaciteta pravnih fakulteta za pružanje sveobuhvatnog obrazovnog programa o ljudskim pravima studentima na završnim godinama studija, kroz unapređenje njihovih veština pisanja i rezonovanja.

Kako će projekat raditi (metodologija)

Izabrani format komunikacije sa korisnicima – otvorenost i konsultacije, kao i sveobuhvatni pristup projekta, osiguraće kontinuiranu posvećenost i iniciraće neophodne promene. To će obezbediti intervencije koje odgovaraju potrebama partnera projekta i maksimalne rezultate, čime će se istovremeno omogućiti održivost projektnih intervencija.

Interaktivni treninzi, rasprave među učesnicima na istom profesionalnom nivou, razmena najboljih iskustava i studijske posete, kombinovaće se u cilju postizanja najboljih rezultata.

Nastavak projekta

U zavisnosti od rezultata postignutih na projektu, o nastavku projekta će se razgovarati sa glavnim učesnicima. Predložene buduće altivnosti će biti bazirane na ključnim prioritetima koje su organi u Srbiji definisali u Nacionalnoj strategiji za reformu pravosuđa i pratećem Akcinom planu, kao i Akcionom planu za poglavlje 23.  

Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас