Opšte informacije

Korisnici: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, “Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija” i Kosovo*.

Finansiranje: Norveška

Sprovođenje: Savet Evrope

Trajanje projekta: 18 + 6 meseci (2. septembar 2013. do 31. avgusta 2015.)
 

Ciljevi

Opšti cilj projekta je da unapredi zakonodavni i institucionalni okvir kojim se garantuje sloboda izražavanja, poboljša kvalitet novinarstva i uspostavi pluralistički način izveštavanja medija u Jugoistočnoj Evropi, u skladu sa standardima Saveta Evrope.

Posebni ciljevi projekta su: 1) usklađivanje zakona, propisa i prakse sa standardima Saveta Evrope u oblasti slobode izražavanja u Jugoistočnoj Evropi; 2) jačanje nezavisnosti i efikasnosti tela koja su nadležna za regulaciju radiodifuzne delatnosti i omogućavanje javnim radiodifuznim servisima da bolje ispune svoju ulogu; 3) razvoj profesionalnog pristupa, odgovornosti i poštovanja etičkih pravila od strane novinara.

Takođe, cilj projekta je da putem regionalnih aktivnosti odgovori na zajedničke probleme i izazove sa kojima se susreću zemlje u regionu i da omogući razmenu iskustava, saradnju i umrežavanje u oblastima kao što su tematske obuke za novinare, samoregulacija i zakonodavni okvir radiodifuzne delatnosti, transparentnost medija i vlasništvo nad medijima.
 

Partneri

Sve aktivnosti će biti sprovedene u dogovoru i saradnji sa relevantnim javnim organima, medijskim delatnicima i lokalnim nevladinim organizacijama.
 

Ciljne grupe

Donosioci odluka, javni zvaničnici, civilno društvo, predstavnici javnih radiodifuznih servisa, predstavnici regulatornih i samoregulatornih tela, novinari.
 

Krajnji korisnici                                      

Medijski delatnici i građani.
 

Očekivani rezultati

 Zakonodavni okvir za medije izgrađen u skladu sa evropskim standardima.

Realizovani treninzi u vezi sa standardima Saveta Evrope koji se odnose na slobodu izražavanja, etička pravila i pristup informacijama od javnog značaja za:

  • zaposlene u medijima,
  • sudije i advokate koji se bave medijskim pravom,
  • javne zvaničnike,
  • predstavnike regulatornih tela.

Unapređeni samoregulatorni mehanizam za praćenje medijskog sektora. 

Osnovana neformalna mreža novinara i unapređen regionalni dijalog.
 

Glavne aktivnosti   

Pravne ekspertize, ekspertski sastanci, radionice, tematske obuke, seminari, okrugli stolovi i regionalne konferencije.

Projektni tim sa sedištem u Beogradu zadužen je za sprovođenje svih regionalnih i aktivnosti u Srbiji, Crnoj Gori i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji.


*Svako spominjanje Kosova, bilo ono teritorijalno, institucionalno ili u smislu populacije, u dokumentima Projekta se spominje u potpunoj saglasnosti sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i bez prejudiciranja statusa Kosova.

Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас