Веб Садржај Приказ Веб Садржај Приказ

Naziv projekta:

Jačanje reforme pravosuđa u Srbiji

Trajanje projekta:

1. septembar 2019. - 31. decembar 2020.

Budžet:

212.778,00 EUR.

Korisnici / partneri:

Ministarstvo pravde, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Pravosudna akademija, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo, Narodna skupština Republike Srbije, Udruženje sudija Srbije, i Udruženje tužilaca Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke

Ciljevi projekta su:

  1. Doprinos stvaranju pokretača promena u srpskom pravosuđu i njihovo angažovanje kao ključnih činilaca koji promovišu nezavisnost, nepristrasnost i integritet nosilaca pravosudnih funkcija;
  2. Osnaživanje sudija, tužilaca, Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, radi unapređenja reformskih procesa, kroz kreiranje politika zasnovanih na dobroj informisanosti i dokazima;
  3. Podrška prevođenju međunarodnih standarda i najboljih praksi Saveta Evrope, u nacionalne politike i operativne mere.
  4. Pomaganje u uspostavljanju konstruktivnog dijaloga između pravosudne, zakonodavne i izvršne vlasti, kao i nevladinih organizacija i profesionalnih udruženja u pripremi reforme Ustava i predviđene promene koje treba da uslede.

Očekivani rezultati:

Aktivnosti sprovedene u saradnji sa partnerima doprineće jačanju procesa reforme pravosuđa u Republici Srbiji i poboljšanju poverenja javnosti u pravosudni sistem.