Назад

Obuka o prijavljivanju neprimerenog uticaja za tužilačke pomoćnike

Projekat Jačanje pravnih garancija nezavisnih i nepristrasnih sudova u okviru programa "Horizontal Facility“
Vranje, Paraćin i Zrenjanin 29. i 30. maj i 6. i 7. jun 2018.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Training on how to report undue influence © CoE

Training on how to report undue influence © CoE

U okviru zajedničkog projekta Saveta Evrope i Evropske unije Horizontal Facility – „Jačanje pravnih garancija nezavisnih i nepristranih sudova“ održan je novi krug obuka o otkrivanju nezakonitih i neprimerenih uticaja na tužilaštvo.

Nakon konsultacija sa civilnim društvom, pored javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, projekat je sada usmeren i na tužilačke pomoćnike. Radionica o nezakonitom i neprimerenom uticaju na tužilaštvo održana je 29. maja u Vranju za 20 tužilačkih pomoćnika sa područja Apelacionog javnog tužilaštva u Nišu, a sledećeg dana u Paraćinu za još 20 pomoćnika iz područja kragujevačke apelacije. Tužilački pomoćnici sa područja Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu prisustvovali su obuci u Zrenjaninu 6. juna, a oni iz Beograda 7. juna.

Više članova Državnog veća tužilaca se pridružilo ekspertima Saveta Evrope, uključujući Gorana Ilića, Poverenika za samostalnost, koji je tužilačkim pomoćnicima predstavio rad novoosnovane institucije poverenika i objasnio mogućnosti reagovanja i zaštite koju poverenik pruža, a u vezi sa političkim i drugim vrstama neprimerenog uticaja.

Razgovaralo se o nekoliko studija slučaja iz zemalja članica Saveta Evrope, kao i o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava. Posebna pažnja posvećena je prepoznavanju unutrašnjih pritisaka i reagovanju na iste, kao i na medije kao izvor pritiska sa jedne strane, i moguće sredstvo za odupiranje pritiscima, s druge.


Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас