Dragi pratioci i prijatelji Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu,


Na današnji dan pre 71 godinu, 5. maja 1949. godine, deset država osnivača je u Londonu potpisalo Statut Saveta Evrope kojim je osnovana naša organizacija. Tadašnji britanski ministar spoljnih poslova Ernest Bevin je svoje obraćanje povodom inauguracije završio sledećim rečima: "Ovim sporazumom polažu se temelji nečeg novog i nečeg što daje nadu za evropski život. Danas smo svedoci uspostavljanja jedne zajedničke demokratske institucije na ovom starom kontinentu Evropi."


Statut i ciljevi ove nove međunarodne organizacije i dalje su inspiracija građanima u 47 zemalja članica. Generalna sekretarka Marija Pejčinović Burić u svojoj izjavi naglašava relevantnost dosadašnjih ostvarenja Saveta Evrope, naročito Evropske konvencije o ljudskim pravima koja obezbeđuje neophodnu zaštitu i garancije za punu realizaciju osnovnih prava i sloboda svakog čoveka u državama članicama Saveta Evrope.

Evropska konvencija o ljudskim pravima potpisana je 4. novembra 1950. godine u Rimu. Ove godine ćemo, prema tome, obeležiti 70-u godišnjicu predloga tadašnjeg francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Šumana koji je doveo do današnjeg evropskog jedinstva, pri čemu ne možemo da zaboravimo da je ova godišnjice neodvojivo povezana sa 8. majem i pobedom Saveznika i oslobađanjem Evrope od terora nacističke Nemačke. Arhivski film, za koji se zahvaljujemo Univerzitetu Luksemburga koji ga je dao na raspolaganje, pokazuje rane dane Saveta Evrope iz 1949. godine nakon Kongresa Evropskih pokreta održanog u Hagu u maju 1948, koji nam predočava nade i aspiracije iz tih izuzetno važnih vremena: https://bit.ly/2W3TMDq.


Trenutna pandemija COVID-19, kada se posmatra iz istorijske perspektive, stavlja pred nas jedan važan ali ne nesavladiv izazov. Tokom proteklih nedelja, Savet Evrope je objavio veći broj korisnih dokumenata, smernica i preporuka kao i zbirki tekstova čiji je cilj da pomognu državama članicama da usmeravaju svoj put u ovim teškim vremenima, uz poštovanje ljudskih prava, demokratije, i vladavine prava.


Povodom naše godišnjice, sa zadovoljstvom vam u ime celog tima Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu dajem na raspolaganje više korisnih linkova do ovih dokumenata, od kojih su mnogi i prevedeni na srpski jezik i druge jezike. Ovi tekstovi su živo svedočanstvo dostignuća Saveta Evrope tokom proteklih decenija i biće nam od pomoći u usmeravanju naših aktivnosti u predstojećem periodu.


Srećan Dan Evrope!

Tobias FLESENKEMPER
Šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu


- Poruka Marije Pejčinović Burić, generalne sekretarke Saveta Evrope
Link: https://bit.ly/3c7Q0ib

- Poštovanje demokratije, vladavine prava i ljudskih prava u okviru zdravstvene krize COVID-19 – Alati za države članice
Link: https://bit.ly/2za1ZwX

- Zbirka mišljenja i izveštaja Venecijanske komisije o vanrednim stanjima, Venecijanska komisija
Link: https://bit.ly/2z8nbn4

- Smernice Grupe država Saveta Evrope protiv korupcije (GRECO)
Link: https://bit.ly/2Wx6Osj

- Izjava o načelima u vezi sa postupanjem prema licima lišenim slobode (Evropska komisija za sprečavanje mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja (CPT)
Link: https://bit.ly/2W6lmAg

- Sloboda izražavanja i informisanja u vremenima krize
Link: https://bit.ly/3c7cmAm
Link: https://bit.ly/2A1su8l

- Portal Saveta Evrope posvećen ljudskim pravima u vreme krize Covid-19
Link: https://www.coe.int/fr/web/portal/covid-19

- Posetite naš program obuke u oblasti ljudskih prava, HELP, koji je tradicionalno posvećen pravnicima i nosiocima pravosudnih funkcija, a koji je sada dostupan svima
Link: https://www.coe.int/en/web/help/home

 

PRATITE NAS PRATITE NAS
  
Веб Садржај Приказ Веб Садржај Приказ

   

Film on the European Court of Human Rights          

PROGRAM "HORIZONTAL FACILITY" PROGRAM "HORIZONTAL FACILITY"
BROŠURA KANCELARIJE BROŠURA KANCELARIJE