Back

Revidirana metodologija procjene potreba za obukama predstavljena sudijama i tužiocima u Crnoj Gori

Crna Gora 1.oktobar 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Revidirana metodologija procjene potreba za obukama predstavljena sudijama i tužiocima u Crnoj Gori

Obuka sudija i državnih tužilaca je od velike važnosti za konstantno unapređenje njihovih vještina, kao i za osiguranje nezavisnosti pravosuđa. Zbog toga sistemi obuka sudija i tužilaca predstavljaju jedan od ključnih elemenata pravosudnih reformi u državama članicama Savjeta Evrope, uključujući Crnu Goru. Posljednjih godina preduzete su značajne aktivnosti na planu poboljšanja kvaliteta programa obuka, međutim, prema izvještajima Evropske komisije, potreban je napredak u pogledu metodologije procjene potreba, posebno u dijelu identifikacije, analize i evaluacije potreba za obukama sudija i državnih tužilaca.

Na temelju ovih izvještaja, kao i ključnih nalaza Funkcionalne analize Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu sprovedene 2020. godine u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, konsultanti Savjeta Evrope su razvili revidiranu metodologiju procjene potreba u saradnji sa Programskim savjetom i Sekretarijatom Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Relevantne informacije su prikupljene putem radionica i sastanaka koje je Savjet Evrope organizovao prethodnih mjeseci u saradnji sa Centrom.

Takav interaktivni proces je rezultirao izradom praktično-orijentisanog dokumenta koji obuhvata različite alate i izvore informacija, uključujući ankete; fokus grupe; pregled zakonodavstva i strateških dokumenata, kao i analizu dostupnih statističkih podataka. Kako bi se rodna pitanja adekvatno integrisala u programe obuka, formulisani su predlozi za uvođenje rodne dimenzije u proces procjene potreba za obukama. Dokument je prezentovan članovima programskih i upravljačkih tijela Centra na online sastanku održanom 30. septembra.

Revidirana metodologija će služiti kao vodeći dokument kod planiranja i sprovođenja obuka, uključujući i razvoj Godišnjeg plana i programa obuka za 2022. godinu, te da će doprinijeti daljem unapređenju programa obuke sudija i državnih tužilaca u Crnoj Gori.

Metodologija je razvijena u okviru projekta "Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori" koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 - 2022".

B