Back

Pripremljen nacrt novog Akcionog plana za Komunikacionu strategiju Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta

Kolasin, Crna Gora 22. i 23.novembar 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Pripremljen nacrt novog Akcionog plana za Komunikacionu strategiju Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta

U susret izradi nove Komunikacione strategije Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta, pripremljen je Akcioni plan za 2022. godinu, fokusiran na preostale ciljeve i mjere iz vazece Strategije. Radi izrade Akcionog plana, u Kolašinu je 22. i 23. novembra organizovana radionica za članove Radne grupe Vrhovnog državnog tužilaštva i i tužioce portparole iz sjeverne regije Crne Gore.

Komunikaciona strategija Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta (2020 – 2022) sa akcionim planovima za 2020. i 2021. godinu pripremljena je 2019. godine u okviru projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“.

Strategijom je stvorena osnova za proaktivniju i dosljedniju komunikaciju Državnog tužilaštva prema građanima i medijima. Do sada je u okviru navedenog projekta realizovano više mjera iz Strategije, uključujući izradu smjernica o društvenim mrežama i smjernica za krizno komuniciranje. Takođe, realizovano je više obuka sa ciljem jačanja komunikacionih vjestina tužilaca portparola i povećanja povjerenja građana u njihov rad.

Akcionim planom, kojim su obuhvaćeni Državno tužilaštvo i Tužilački savjet, biće definisani konkretni ciljevi i mjere koje je potrebno koordinirati i sprovoditi na nivou ukupne tužilačke organizacije. Kroz usvajanje i primjenu ovog dokumenta, Savjet Evrope će nastaviti da podržava pravosudne institucije u uspostavljanju njihove proaktivne i planske komunikacije sa medijima i opštom javnošću.

Akcioni plan će biti razvijen u okviru projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“ koji predstavlja dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022.“