Back

Fokus grupe za sudije i tužioce organizovane u Crnoj Gori kao dio novog okvira za procjenu potreba za obukama u pravosuđu

Podgorica, Crna Gora 26.oktobar 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Fokus grupe za sudije i tužioce organizovane u Crnoj Gori kao dio novog okvira za procjenu potreba za obukama u pravosuđu

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore je organizovao dvije fokus grupe za sudije i državne tužioce, sa ciljem identifikacije i prioritizacije potreba za obukama u pravosuđu. Ovakve fokus grupe prvi put su organizovane u sklopu procjene potreba za obukama, a u skladu sa unaprijeđenom metodologijom procjene potreba, razvijenom u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori.“

U skladu s novom metodologijom, Centar je ove godine primijenio nekoliko različitih alata za prikupljanje podataka o procjeni potreba za obukama, uključujući online ankete; fokus grupe; pregled zakonodavstva, izvještaja i strateških dokumenata, kao i analizu dostupnih statističkih podataka. Stavovi ciljnih grupa se prikupljaju kroz fokus grupe vezane za građansko, odnosno krivično pravo, kao i kroz razgovore s predstavnicima sudova za prekršaje i strukovnih udruženja sudija i državnih tužilaca.

Rezultati svake faze ovog procesa biće predstavljeni kroz Izvještaj o procjeni potreba za obukama koji ce poslužiti kao vodeći dokument za planiranje programa obuke za 2022. godinu, u skladu sa dinamičkim Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23. To će omogućiti Centru da razvije strukturirani pristup u rješavanju specifičnih zahtjeva za obukama unutar pravosudnog sistema u Crnoj Gori i pomoći u podizanju ukupnih kapaciteta u pravosuđu.

Projekat „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“ se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“.