Назад Poziv za prijave - KOMPAS obuka za trenere u obrazovanju mladih u Srbiji o ljudskim pravima

Srbija 5. septembar 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Poziv za prijave - KOMPAS obuka za trenere u obrazovanju mladih u Srbiji o ljudskim pravima

Da li se posvećen/a vrednostima Saveta Evrope, demokratiji, ljudskim pravima i vladavini prava? Da li si zainteresovan/a da podržiš, sprovodiš i/ili se zalažeš za aktivnosti i programe obrazovanja o ljudskim pravima u Srbiji? Da li želiš da učiš i da se razvijaš kao omladinski trener/kinja i edukatori/ka? Prijavi se za učešće u KOMPAS Obuci za trenere u obrazovanju mladih u Srbiji o ljudskim pravima.

U okviru podrške sprovođenju Povelja Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava i podrške omladinskim organizacijama kao pružaocima tog obrazovanja Odeljenje za mlade Saveta Evrope pokrenulo je projekat "Obrazovanje mladih u Srbiji o demokratskom građanstvu i ljudskim pravima".

Glavna komponenta projekta je izgradnja kapaciteta omladinskih lidera, edukatora i omladinskih radnika kako bi bolje obezbedili i uveli ODG/OLJP u omladinske projekte i aktivnosti, zasnovane na KOMPAS-u i Povelji Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava. KOMPAS je priručnik koji omladinskim organizacijama, omladinskim liderima i mladim ljudima širom Evrope pruža alate koji bi mogli da im pomognu u njihovim projektima i aktivnostima vezanim za ljudska prava i obrazovanje o ljudskim pravima.

U tom kontekstu Odeljenja za mlade Saveta Evrope organizuje Obuku za trenere u obrazovanju mladih u Srbiji o ljudskim pravima. Obuka će se održati od 16. do 20. oktobra, u Srbiji.

Ciljevi

• Osnaživanje razumevanja ključnih koncepata obrazovanja mladih o ljudskim pravima;

• Upoznavanje učesnika/ca sa pristupima i aktivnostima KOMPAS Priručnika za obrazovanje mladih o ljudskim pravima, i kako ga najbolje iskoristiti i prilagoditi lokalnom kontekstu i stvarnosti;

• Analiza aktuelnih kretanja i novih trendova u obrazovanju o ljudskim pravima, uključujući online učenje i aktivizam, širom Evrope;

• Motivisanje i omogućavanje učesnicima/ama da aktivno koriste informaciono-komunikacione tehnologije kao deo sopstvenog učenja i u svojim obrazovnim aktivnostima o ljudskim pravima;

• Upoznavanje učesnika/ca i njihovih organizacija sa prioritetima Odeljenja za mlade Saveta Evrope u vezi sa obrazovanjem o ljudskim pravima;

• Pružanje doprinosa razvoju mreže trenera i edukatora u obrazovanju mladih u Srbiji o ljudskim pravima.

Svi zainteresovani kandidati su pozvani da detaljno pročitaju Poziv za prijave i da se prijave do 18. septembra 2023, 23:59 na https://youthapplications.coe.int/.

Za više informacija konsultujte :

 Poziv za prijave

 

Marija Pejčinović Burić, Generalna sekretarka Saveta Evrope i Tobijas Flesenkemper, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu

 

Kancelariju Saveta Evrope u Beogradu je otvorio generalni sekretar 16. marta 2001. godine, kao mesto kontakta za saradnju sa tadašnjom Saveznom Republikom Jugoslavijom koja je podnela zahtev za članstvo u Savetu Evrope. Rad na zajedničkim projektima je već bio u toku. Od tada više nije ni prekidan.

 

Srbija je postala 45. članica Saveta Evrope u aprilu 2003. godine, što je predstavljalo događaj koji je bio prirodna posledica velikih političkih promena koje su se odigrale u jesen 2000. godine i koje su omogućile Srbiji da zauzme mesto koje joj pripada među demokratskim državama Evrope.

 

Preko Kancelarije u Beogradu, Savet Evrope nastavlja da pomaže zemlji u procesu demokratskih reformi i evropskih integracija. Poslednjih godina, Kancelarija je, u bliskoj saradnji sa vlastima u Srbiji, podržala reforme demokratskih institucija, vladavinu prava, ljudska i manjinska prava, uključujući prava Roma i LGBTI zajednica, lokalnu i regionalnu samoupravu. Kancelarija je takođe pomagala u saradnji vezanoj za ekonomska, socijalna, kulturna, naučna, pravna i administrativna pitanja i u očuvanju i daljem ostvarivanju ljudskih prava i osnovnih sloboda. I nastavlja to da čini.