Finansirala Svetska banka preko donorskog fonda za podršku pravosuđu.

Projekat je sprovodila Kancealrija Saveta Evrope u Beogradu sa ciljem da se aktivno učestvuje u reformi pravosuđa u Srbiji.
 

Ciljevi

Cilj projekta "Podrška reformi pravosuđa u Srbiji u skladu sa standardima Saveta Evrope", koji sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, je aktivno učešće u procesu reformi pravosuđa u Srbiji. Glavni cilj reforme pravosuđa u Srbiji je formiranje nezavisnog, efikasnog, transparentnog i svima dostupnog pravosudja. Nadamo se da ce projekat doprineti stvaranju zakonskog okvira koji je u skladu sa vrednostima i standardima Saveta Evrope, a sve u cilju zaštite demokratskih vrednosti, promocije ljudskih prava i izgradnje vladavine prava. Stručnjaci angazovani na projektu bavice se analizom postojećih propisa i trenutne situacije, kao i predlozima i mapom puta za dalju reformu u skladu sa standardima Saveta Evrope.

Projekat je okončan 2010. godine.

Пратите нас