Šta je cilj?


Da se doprinese regionalnoj bezbednosti započinjanjem rešavanja radikalizacije u zatvorima i oslobađanjem nasilnih ekstremističkih zatvorenika od nasilja:
► podizanjem svesti o procesu radikalizacije i nasilnog ekstremizma u zatvorima i podsticanjem kulture razmene informacija i dobrih praksi između službi kazneno-popravnih zavoda i probacionih službi;
► pomaganjem profesionalcima da prepoznaju znake radikalizacije i osnaživanje nižih službenika potrebnim znanjima i alatima;
► olakšavanjem i podsticanjem višeagencijskih partnerstava radi borbe protiv radikalizacije u zatvorima i pružanjem adekvatne podrške, nakon kažnjavanja, oslobođenim nasilnim ekstremističkim prestupnicima. Ko ima koristi od projekta?
► Ministarstva pravde u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu*, u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji;
► službe kazneno-popravnih zavoda i probacione službe;
► lokalni Koordinacioni mehanizmi za sprečavanje i borbu protiv nasilnog ekstremizma i borbu protiv terorizma;
► ostale relevantne institucije i agencije;
► zatvorenici izloženi opasnosti, radikalizovani zatvorenici i nasilni ekstremistički prestupnici;
► društvo uopšte.

Kako će se projekat sprovoditi?


Ovaj projekat predstavlja forum za razmenu znanja i iskustva (know-how), iskustava i naučenih lekcija među Korisnicima iz započinjanja rešavanja nasilnog ekstremizma i radikalizacije u zatvorima. On ima za cilj da doprinese standardizaciji pristupa na Zapadnom Balkanu i uspostavljanju minimalnih standarda i jedinstvenih metodologija za borbu protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije u zatvorima u ovom regionu. Ova aktivnost koordinira svoje akcije sa institucijama Korisnika (zatvorima i probacionim službama) i lokalnim Koordinacionim mehanizmima na sprečavanju i borbi protiv nasilnog ekstremizma i borbi protiv terorizma.


Koje rezultate očekujemo?


► Ojačanu primenu alata i mehanizama od strane profesionalaca u pogledu započinjanja rešavanja radikalizacije u zatvorima, u svetlu identifikovanih dobrih praksi u ovom regionu i Evropi;
► povećane kapacitete profesionalaca uključenih u identifikovanje i borbu protiv radikalizacije u zatvorima;
► upravnici zatvora i zatvorsko osoblje u Srbiji i na Kosovu su u stanju da identifikuju, procene i bave se radikalizacijom u svom svakodnevnom radu kroz sistematsku primenu tih novorazvijenih metodologija i alata. Koliki je budžet projekta?
► Ukupni budžet projekta je 2.000.000 evra.
► Budžet opredeljen za program Horizontal Facility iznosi 41 milion EUR (85% sredstava obezbeđuje Evropska unija, a 15% Savet Evrope).


Kako da dobijemo više informacija?


► Jedinica za saradnju u krivičnim stvarima Saveta Evrope: https://www.coe.int/en/web/criminal-law-coop
► Veb stranica Horizontal Facility: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Marija Simić, koordinatorka za komunikacije za program Horizontal Facility, [email protected], +381 63 601 337
► Besnik Baka, koordinator za komunikacije za program Horizontal Facility, [email protected], +355 69 217 8430