Back

Shkolla e Magjistraturës mbështetet në unifikimin e metodologjisë së vlerësimit të nevojave për trajnim dhe ndikimin e trajnimit

2 shkurt 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Shkolla e Magjistraturës mbështetet në unifikimin e metodologjisë së vlerësimit të nevojave për trajnim dhe ndikimin e trajnimit

14 trajnerëve të Shkollës shqiptare të Magjistraturës janë trajnuan sot mbi metodologjinë e vlerësimit të nevojave për trajnim dhe ndikimin e trajnimit në përputhje me standardet ndërkombëtare. Seminari trajnues u organizua në kuadër të projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, "Forcimi i Cilësisë dhe Efikasitetit të Drejtësisë në Shqipëri" në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës, me fokus çështjet metodologjike të trajnimit të vazhdueshëm të magjistratëve dhe rolin e përdoruesve të gjykatës, 'sondazhet e kënaqësisë’, bazuar në metodologjinë e CEPEJ. Trajnimi lidhet drejtpërdrejt me mbështetjen e projektit mbi pilotimin e sondazheve të bazuara në web në dy gjykata shqiptare për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të drejtësisë. Si vazhdim i këtij seminari trajnues, aktivitete të tjera rajonale janë planifikuar të zhvillohen në muajt e ardhshëm.

Projekti “Forcimi i Cilësisë dhe Efikasitetit të Drejtësisë në Shqipëri (SEJ III)" është pjesë e programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Instrumenti Horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022”.

 

 

 


Kontakte Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail