Nový videoklip o podmínkách přijatelnosti stížností k Evropskému soudu pro lidská práva

22/11/2016 Štrasburk, Francie

Tým programu HELP s radostí oznamuje zveřejnění nového videoklipu o podmínkách přijatelnosti stížností k Evropskému soudu pro lidská práva a o programu HELP. Video lze shlédnout online prostřednictvím YouTube kanálu Soudu, na webových stránkách Soudu a programu HELP. Video je k dispozici ve 14...

Read More

HELP konference 2015

05/06/2015 Štrasburku, Francie

Letošní konference programu HELP se uskuteční ve dnech 4. až 5. června 2015 ve Štrasburku. Program konference bude zaměřen na spolupráci mezi profesemi - "Spolupráce mezi právními a jinými profesemi při výuce v oblasti lidských práv", a je připravovaný pod předsednictvím Bosny a Hercegoviny v...

Read More

Konference o impletementaci judikatury ESLP do národních právních systémů

07/10/2014 Praha, Česká republika

Dne 17.10.2014 Česká advokátní komora uspořádala ve spolupráci s Justiční akademií konferenci s názvem Implementace judikatury Evropského soudu pro lidská práva do národních právních systémů, porovnání a zkušenosti. Konference se uskutečnila pod záštitou Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senáru...

Read More

HELP konference 2014

16/06/2014 Štrasburku, Francie

Výroční konference Evropského Programu pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv (program HELP) se uskuteční ve dnech 16. až 17. června 2014 ve Štrasburku. Téma letošního setkání - “Od kvalitního vzdělání ke kvalitním rozhodnutím: výzvy, metodiky a perspektivy” - bylo...

Read More

Osvědčení českým advokátům o absolvování kurzu přijatelnosti stížností k ESLP

27/05/2014 Praha, Česká republika

Celkem 22 českých advokátů obdrželo dne 27. května 2014 na půdě České advokátní komory osvědčení o úspěšném absolvování kurzu přijatelnosti stížností k Evropskému soudu pro lidská práva. Kurz společně pořádali Rada Evropy (program HELP) a Česká advokátní komora. Setkání k příležitosti předání...

Read More

Nové formální podmínky podávání individuálních stížností od 1.1.2014

01/01/2014 Štrasburku, Francie

Dne 1. ledna 2014 nabylo účinnosti nové znění článku 47 Jednacího řádu Evropského soudu pro lidská práva. Podle něj je nově možné podat individuální stížnost k Soudu pouze na příslušném tiskopisu. Soud tedy upustil od dosavadní praxe, kdy akceptoval podání stížnosti v libovolné formě, pokud byla...

Read More

Schválen 15. protokol k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

16/05/2013 Štrasburku, Francie

Dne 16. května 2013 Výbor ministrů Rady Evropy přijal protokol č. 15 k Evropské úmluvě o lidských právech, kterým dojde ke změně znění samotné Úmluvy. Protokol byl přijat v návaznosti na konference Interlakenu (18 a 19. února 2010), Izmiru (26. a 27. dubna 2011) a Brightonu (19. a 20. dubna...

Read More

Jak podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva včas?

16/05/2013 Štrasburku, Francie

Obdobně jak tomu bývá v případech práva obrátit se na soud či jiný orgán s opravným prostředkem, i v případě Evropského soudu pro lidská práva příslušná právní norma stanoví lhůtu, ve které je možno tak učinit. V případě individuální stížnosti na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a...

Read More

Kontaktní osoba pro podávání informací ve věci přijatelnosti stížností

01/03/2013 Štrasburku, Francie

Kontaktní osobou pro podávání informací ve věci přijatelnosti stížností v rámci programu HELP v České republice byl jmenován JUDr. Jiří Novák. V případě jakýchkoliv dotazů k podmínkám přijatelnosti stížností k Evropskému soudu pro lidská práva jej můžete kontaktovat prostřednictvím emailu...

Read More

Seminář organizovaný v rámci programu HELP Rady Evropy a Českou advokátní komorou, ve spolupráci s Justiční akademií v Praze

08/11/2012 Praha, Česká republika

Česká advokátní komora pořádá každoročně seminář zaměřený na judikaturu Evropského soudu lidských práv, Úmluvu a procesní předpisy. Tento rok, v souvislosti s možnost, která se otevřela programem HELP Rady Evropy, je seminář, který Komora organizuje společně s Justiční akademií, pod patronací...

Read More