Editor de Bunuri Editor de Bunuri
Înapoi

Okončana obuka sudija/tkinja za prekršaje u oblasti anti-diskriminacije

Бијело Поље, Црна Гора 07/04/2014
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Okončana obuka sudija/tkinja za prekršaje u oblasti anti-diskriminacije
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa OSCE u Crnoj Gori uspješno okončalo četvrti ciklus edukacije o pružanju zaštite od diskriminacije. Na kraju ovog ciklusa namijenjenog sudijama/kinjama za prekršaje iz cijele Crne Gore u okviru treninga u Bijelom Polju, dodijeljeni su sertifikati za sprovedene obuke i stečena znanja tokom pet seminara i pet radionica koje su polaznici/e seminara pohađali/e tokom 2014. godine. Sertifikate su dodijelili, u ime Ministarstva, Blanka Radošević Marović, pomoćnica ministra, a u ime Misije OSCE u Crnoj Gori, zamjenik Šefice Misije, Valdemar Figaj.
Posljednji u nizu seminar bio je posvećen zaštiti od diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja, odnosno, HIV pozitivnih, oboljelih od AIDS-a i Hepatitisa C. Predavači/ice, odnosno voditelji/ke radionice, bili/e su predstavnici/e NVO „4Life” Milena Mijović i Saša Mijović i Aleksandra Marjanović iz Instituta za javno zdravlje.
Nakon zatvaranja četvrtog ciklusa edukacije i završetka posljednjeg, petog seminara, u okviru ovog ciklusa, svi učesnici/e, odnosno 24 sudije za prekršaje, organizatori edukacije i predavači/ce odlučili su da sa ovog mjesta, upute inicijativu kojom se želi postići pronalaženje rješenja za akutni problem nedostatka smještajnih kapaciteta za osobe koje vrše nasilje nad drugim osobama, a koje su obolele od bolesti zavisnosti ( droga, alkohol, i dr. zavisnosti), budući da nije moguće sprovesti zaštitne mjere od ovih oblika zavisnosti u našem društvu, usled čega ove osobe ostaju na slobodi i nastavljaju vršiti djela zbog kojih su prijavljivani i procesuirani. Naime, za krivična djela koja izvrše ova lica ne sprovodi se zaštitna mjera liječenja i reintegracije, već se nakon izdržane kazne vraćaju u svoje okruženje gdje najčešće nastavljaju da vrše iste nasilničke i druge radnje.
U okviru dosadašnje edukacije obuhvaćeni/e su predstavnici/e sudstva, tužilaštva, Kancelarije ombudsmana, nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, zatim, predstavnici/e svih područnih jedinica i ispostava policije u Crnoj Gori i predstavnici/e lokalne samouprave (iz svih crnogorskih opština) koji dolaze u kontakt sa diskriminacijom, te, predstavnici/e svih inspekcijskih službi u Crnoj Gori. Obuke od 2011. godine u kontinuitetu sprovodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori
 

Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web

Urmează cursurile HELP online!

Înrolare gratuită la cursuri

Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web

Căutați știri din 2014??

Ia feed-ul de știri aici!

Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web