Un instrument nou de combatere a discursului de ură în alegeri

Republica Moldova 10/11/2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Un instrument nou de combatere a discursului de ură în alegeri

Consiliul Europei a elaborat în comun cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral al Republicii Moldova (CICDE) un e-curs privind combaterea discursului instigător la ură în alegeri, găzduit pe platforma de învățare la distanță a CICDE.

Cursul online oferă instruire principalilor actori electorali - politicenilor, funcționarilor și observatorilor electorali, jurnaliștilor și, desigur, publicului larg interesați de a învăța prevederile legale și standardele privind drepturile omului și discursul instigător la ură.

De asemenea, cei instruiți pot, învăța:

  • prevederile specifice ale legilsației internaționale și naționale, libertatea de exprimare și de combatere a discursului de ură, cazurile analizate și soluționate de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului;
  • mecanismele de protecție ale drepturilor omului și recomandările care capacitează pe cei care studiază să identifice și prevină acest tip de discurs, care afectează integritatea procesului electoral în Republica Moldova.

Raționamentul care a stat la baza elaborării cursului electronic provine din raportările observatorilor electorali naționali și locali, care au observat discursul de ură, retorica intolerantă și violența verbală între candidați în timpul campaniilor electorale.

E-cursul este deschis oricărui doritor/doritoare și poate fi accesat aici: CICDE E-learning

Această activitate a fost finanțată și implementată în cadrul Proiectului Consiliului Europei Îmbunătățirea Practicii Electorale în Republica Moldova, Faza II.