Înapoi

Expertiză continuă în digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic

Chișinău, Republica Moldova 31 martie 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Expertiză continuă în digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic

Grupul de Lucru Interinstituțional (GLI) din cadrul Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova s-a întrunit în data de 31 martie 2022 pentru a dezbate propunerea de reglementare pentru implementarea votului prin internet ca metodă alternativă de vot în țară.

Drept urmare a solicitării GLI, experții Consiliului Europei au prezentat o serie de comentarii cu privire la proiectul propunerilor de modificare a legislației electorale a Republicii Moldova. Menirea acestora să conformeze proiectul la standardele și bunele practici ale Consiliului Europei privind votul electronic, în special Recomandările Comitetului de Miniștri CM/REC(2017)5 către statele membre privind standardele pentru votul electronic și adoptate recent CM/REC(2022)10 cu privire la utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesele electorale.

În final, experții Consiliului Europei au subliniat necesitatea reglementării și delimitării clare dintre prevederile privind organizarea alegerilor în cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și organizarea, asigurarea, numărarea și observarea procedurilor de vot prin Internet.

Această activitate este finanțată și implementată de Proiectul Consiliului Europei „Îmbunătățirea practicii electorale în Republica Moldova, faza II”.

Comunicat de presă


Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web
Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web
Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web
Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web