Noutățile proiectului

Înapoi Echipament IT pentru buna funcționare a Procuraturii și structurilor sale

Echipament IT pentru buna funcționare a Procuraturii și structurilor sale

În perioada februarie - martie 2018, peste 160 de echipamente IT pentru oficiu au fost donate organelor Procuraturii, inclusiv Procuraturii Generale, Procuraturilor specializate și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

Echipamentul IT, estimat la peste 2 milioane de lei, a fost oferit în cadrul proiectului Consiliului Europei ”Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Danemarcei.

Laptopuri, computere de masă și telefoane fixe, imprimante, scanere, proiectoare, servere, camere video și alt echipament oferit de către proiect va contribui la o mai bună funcționare și îmbunătățire a activității Procuraturii Generale, Consiliului Superior al Procurorilor, dar şi a procuraturilor specializate, create în rezultatul reformării instituţionale.

 „Înțelegând pe deplin beneficiile schimbărilor şi ale modernizării, salutăm sprijinul constant al Consiliului Europei în susţinerea şi promovarea reformelor Procuraturii, prin sporirea capacităţilor instituţionale, acordarea asistenţei tehnice, financiare şi umane în cadrul mai multor proiecte implementate. Indiscutabil, procesul de modernizare tehnico-materială a Procuraturii Republicii Moldova va contribui la asigurarea eficienței activității procurorilor, eliminând barierele tehnice şi problemele administrative, generate de dotările insuficiente din trecut” – a declarat cu această ocazie Procurorul General, Eduard Harunjen.

Merită a fi menționat că noua Lege cu privire la procuratură a adus schimbări esențiale de ordin constituțional, legislativ și procedural, precum și modificări ale structurii instituției pentru a asigura o justiție transparentă și imparțială în Republica Moldova.

Adoptarea noii Legi cu privire la procuratură a fost un pas important pentru Moldova spre asigurarea unei justiții corecte, independente și transparente, unde drepturile omului sunt respectate. În acest context, Consiliul Superior al Procurorilor are un rol important în asigurarea unei funcționalități imparțiale a Procuraturii ca instituție independentă. Prin urmare, suport și asistență de amploare au fost oferite de proiectul Consiliului Europei pentru alinierea CSP la standardele europene și cele mai bune practici.” consideră Eva Gutjahr, șeful interimar al oficiului CE la Chișinău.

Proiectul a contribuit la dezvoltarea noii Legi cu privire la procuratură și își ia angajamentul de a susține în continuare implementarea reformei prin îmbunătățirea și consolidarea capacităților profesionale și instituționale ale procurorilor, în corespundere cu cerințele Consiliului Europei.

Menționăm că, proiectul Consiliului Europei „Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova” a fost lansat în ianuarie 2015 și este parte componentă a Programului ,,Susținerea drepturilor omului și democrației în Republica Moldova” finanțat de Guvernul Regatului Danemarcei. Obiectivul principal al proiectului este de a susține Republica Moldova în vederea îndeplinirii angajamentelor sale restante statutare și de aderare față de Consiliul Europei, în domeniul justiției penale. Unul din obiectivele specifice ale proiectului este consolidarea capacităților principalelor părți interesate în vederea asigurării respectării legislației din domeniul justiției penale în corespundere cu standardele europene și susținerii reformei instituționale a Procuraturii.

Chișinău 23 martie 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
Publicații relevante ale Consiliului Europei

ENG - RON 

ENG - RON

ENG - RON

ENG - RON

 

Despre proiect

Obiectivul general: Susținerea Republicii Moldova în vederea îndeplinirii angajamentelor sale restante statutare și de aderare față de Consiliul Europei, în domeniul justiției penale.

Perioada de implementare: ianuarie 2015 – decembrie 2017

Implementarea proiectului a fost extinsă pînă la 31 martie 2018

Donator: Guvernul Danemarcei

Parteneri: Procuratura Republicii Moldova, Ministerul Justiției (MJ), Oficiul Avocatului Poporului din Republica Moldova (Ombudsmanul) și Institutul Național al Justiției.

Manager de proiec: Margarita Galstyan

Descrierea proiectului

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page