Capacitatea instituțională a Serviciului de probațiune și cooperarea multidisciplinară cu alți actori sunt consolidate prin eficientizarea implementării sancțiunilor și măsurilor comunitare în scopul sprijinirii reintegrării sociale a infractorilor: sunt consolidate capacitățile Serviciului de probațiune de a acorda tratament infractorilor din grupurile de risc mediu și înalt și este optimizată cooperarea interinstituțională.