Despre ce este proiectul?

Obiectivul proiectului este de a consolida răspunsul la violența împotriva copiilor, inclusiv împotriva exploatării și abuzului sexual asupra copiilor în mediul online.

Proiectul se va axa pe protecția și promovarea drepturilor copiilor în mediul online și va aborda, de asemenea, protecția copiilor împotriva violenței, inclusiv abuzul și exploatarea sexuală asupra copiilor, precum și prevenirea violenței între copii. Proiectul se bazează pe rezultatele a două proiecte anterioare „Combaterea violenței împotriva copiilor în Republica Moldova” (aprilie 2020 – decembrie 2021) și Proiectul „Protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual în Republica Moldova” (noiembrie 2018 - martie 2020).

Proiectul este implementat de Divizia pentru Drepturile Copilului în cooperare cu Oficiul Consiliului Europei în Chișinău.

 Care este cadrul legal general?

Republica Moldova a ratificat Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzurilor sexuale (Convenția Lanzarote) în 2011. Comitetul Părților la Convenție, cunoscut și sub numele de Comitetul Lanzarote, este responsabil de monitorizarea implementării Convenției. Republica Moldova a participat la prima rundă de monitorizare dedicată protecției copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual în cercul de încredere (2014-2017), în cea de-a doua, privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual facilitat de tehnologiile informaționale și comunicare (2017) precum și în cea de-a treia privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual afectați de criza refugiaților (2017).

Alte standarde importante luate în considerare pe parcursul implementării proiectului includ Orientările Consiliului Europei privind justiția prietenoasă copilului (2010), Convenția privind criminalitatea cibernetică, Recomandarea CM / Rec (2018) 7 a Comitetului Miniștrilor către statele membre privind orientările pentru respectarea, protejarea și realizarea drepturile copilului în mediul digital, Strategii naționale integrate pentru protecția copiilor împotriva violenței.

Proiectul în sine promovează implementarea acestor standarde internaționale și se bazează pe progresele și activitățile deja realizate la nivel național. Standardele și documentele de politici naționale relevante includ Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului, Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024, Planul de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova pentru 2020-2023.

 Ce vrem să realizăm?

 Cine sunt partenerii noștri?

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Curtea Supremă de Justiție, Procuratura, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, Institutul Național al Justiției, Cancelaria de stat, Administrația Națională a Penitenciarelor, Inspectoratul Național de Probațiune, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, Ministrul Digitalizării, ONG-uri, experți în domeniu.

 Cine beneficiază de proiect?

Proiectul vizează judecători, procurori, polițiști, personal al companiilor IT, personal penitenciar și de probațiune, asistenți sociali, medici, profesori, educatori, părinți. În cele din urmă, principalii beneficiari sunt copiii expuși riscului de violență, copiii victime și martori ai violenței.

Contactează-ne
Acest camp este mandatoriu.
Acest camp este mandatoriu.
Acest camp este mandatoriu.
contacte contacte

Angelica Russu

Coordonatoare superioară de proiect,

Oficiul Consiliului Europei la Chişinău

Angelica.RUSSU<at>coe.int

 

Victoria Fonari

Asistentă de proiect,

Oficiul Consiliului Europei la Chişinău

Victoria.FONARI<at>coe.int

 

Ovidiu MĂJINĂ

Coordonator de proiect,

Divizia pentru drepturile copilului,

DG II - Direcția demnitate umană și egalitate, Strasbourg

Ovidiu.MAJINA<at>coe.int

urmărește urmărește