Înapoi Comisia Națională specializată pentru Protecția Copiilor împotriva Exploatării Sexuale și a Abuzurilor Sexuale a fost echipată cu o nouă metodologie de monitorizare

Comisia Națională specializată pentru Protecția Copiilor împotriva Exploatării Sexuale și a Abuzurilor Sexuale a fost echipată cu o nouă metodologie de monitorizare

Violența împotriva copiilor adoptă diferite forme, inclusiv bullying, hărțuirea, neglijarea, violență domestică, violență online, inclusiv hărțuirea , exploatarea sexuală și abuzul sexual, traficul de copii, precum și violența de la egal la egal.

Adoptată în 2007, Convenția de la Lanzarote pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale este primul tratat regional dedicat în mod specific protecției copiilor împotriva tuturor formelor de violență sexuală. Republica Moldova a ratificat Convenția Lanzarote care a intrat în vigoare la nivel național în 2012.

În acest sens, proiectul Consiliului Europei „Protecția copiilor împotriva violenței și prevenirea acesteia, inclusiv în mediul online în Republica Moldova” a prezentat în data de 29 noiembrie 2022 Metodologia Comisiei Naționale Specializate pentru Coordonarea și Monitorizarea Implementării Convenției Consiliului Europei privind Protecția Copiilor împotriva Exploatării Sexuale și a Abuzurilor Sexuale.

La eveniment au participat membrii Comisiei - reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Economiei, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Sănătății, Cancelariei de Stat și Inspectoratului General de Poliție, cât și reprezentanți ai Centrului Internațional „La Strada” și Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii.

În discursul său de introducere William Massolin, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, a subliniat: „Metodologia își propune să sprijine Comisia cu indicatori și proceduri de monitorizare recomandate pentru coordonarea și monitorizarea punerii în aplicare a Convenției de la Lanzarote. Metodologia a fost elaborată în perioada septembrie – noiembrie 2022 de experții internaționali și naționali ai Consiliului Europei pe baza unor întâlniri bilaterale cu actori cheie, atât autorități, cât și organizații ale societății civile din domeniu, luând în considerare atât perspectiva cadru național, cât și bunele practici și experiențe internaționale, inclusiv în lumina obligaţiilor asumate de Republica Moldova.”

Consultanții Consiliului Europei George Nikolaidis și Mariana Ianachevici –au prezentat participanților concepte generale privind monitorizarea Convenției de la Lanzarote la nivel internațional, dar și la nivel național. De asemenea, au fost discutate necesitățile privind procesul de coordonare și monitorizare la nivel la național, inclusiv rolul și aportul fiecărui membru al Comisiei.

Proiectul își propune să consolideze răspunsul Guvernului Republicii Moldova la violența împotriva copiilor, inclusiv a exploatării și abuzului sexual asupra copiilor în mediul online.

Această activitate contribuie la atingerea rezultatului intermediar al Proiectului 2 “Profesioniștii din autoritățile guvernamentale care se ocupă de monitorizarea drepturilor copiilor și protecția copiilor împotriva violenței, abuzului și exploatării sexuale lucrează în conformitate cu orientările și standardele Consiliului Europei privind justiția prietenoasă copiilor”.