Înapoi Judecătorii și procurorii instruiți despre utilizarea riscului dezordinilor publice ca temei de aplicare a arestării preventive și arestului la domiciliu

Chișinău
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Judecătorii și procurorii instruiți despre utilizarea riscului dezordinilor publice ca temei de aplicare a arestării preventive și arestului la domiciliu

25 de judecători și procurori din Republica Moldova au participat la o instruire cu privire la aplicarea și prelungirea măsurilor procesuale de constrângere, în mod special utilizarea riscului dezordinilor publice ca temei de aplicare a arestării preventive și arestului la domiciliu. Seminarul a fost organizat de către Proiectului Consiliului Europei “Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” și Institutul Național al Justiției în data de 7 octombrie curent.

Seminarul a oferit posibilitatea participanților de a face schimb de opinii și idei privind procedura de examinare a demersurilor ce țin de aplicarea măsurilor procesuale de constrângere, a principiului proporționalității în cadrul măsurilor procesuale de constrângere conform standardelor CtEDO și principiului egalității armelor în ceea ce privește accesul apărării la materialele utilizate de procurori pentru fundamentarea demersului de aplicare a măsurii procesuale de constrângere.

Formarea abilităților privind măsurile de constrângere contribuie la o mai bună aplicare și argumentare a conceptului de bănuială rezonabilă în cadrul procedurilor de arestare preventivă și arest la domiciliu. Astfel, consultantul Consiliului Europei, domnul Igor Dolea, a explicat participanților la seminar aspectele de procedură privind riscul dezordinilor publice și i-a ghidat, prin sarcini practice, să identifice condițiile de aplicare a riscului dezordinilor publice în cazul anumitor categorii de infracțiuni. Expertul a făcut referință la jurisprudența CtEDO și legislația națională din domeniu

Cu referire la acest seminar domnul Dolea a menționat: ”Tematica seminarului este una nouă și foarte binevenită. Participanții la seminar au fost judecători de la instanțele judecătorești de toate nivelele și procurori din diferite procuraturi și regiuni din țară, ceea ce denotă că această tematică  este de un interes major, dat fiind faptul că riscul dezordinilor publice este aplicabil doar ca temei pentru arestarea preventivă și arestarea la domiciliu. Spre deosebire de alte riscuri acesta determină reacția societății la comportamentul persoanei și nu se referă la aplicarea arestării față de persoana acuzată. În Republica Moldova riscul dat se invocă din ce în ce mai mult pentru diverse categorii de infracțiuni și nu neapărat se referă la infracțiunile cu caracter violent.”

Proiectul Consiliului Europei „Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” contribuie la consolidarea, în continuare, a sistemului de justiție penală din Republica Moldova în domenii aferente combaterii relelor tratamente și stabilirea unei abordări mai umane față de aplicarea pedepselor în cauzele penale.