Calitatea acordări și organizării serviciilor de asistență medicală (inclusiv a îngrijirii sănătății mintale) pentru deținuți este în continuare îmbunătățită în conformitate cu standardele europene: sunt dezvoltate instrumente și politici specializate și sunt îmbunătățite condițiile materiale pentru îngrijirea sănătății în penitenciare.

Infografice despre activitatea Oficiului Avocatului Poporului pentru anul 2021

Oficiul Avocatului Poporului prezintă printr-o retrospectivă activitatea desfășurată pe parcursul anului 2021 prin infograficele elaborate cu suportul financiar al Proiectului Consiliului Europei „Consolidarea sistemului de justiție penală bazată pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”. Astfel, puteți lua cunoștință de:

- Contribuțiile Avocaților Poporului la procesul de perfecționare a legislației;

- Gestionarea și investigarea cererilor parvenite în adresa Oficiului Avocatului Poporului;

- Drepturile cel mai des invocate în cererile parvenite în adresa Avocatului Poporului;

- Drepturile cel mai des invocate în cererile parvenite în adresa Avocatului Poporului pentru drepturile copilului;

- Sesizări din oficiu ale Avocatului Poporului pentru drepturile copilului;

- Activitatea de promovare a drepturilor omului;

- Activitatea desfășurată de Direcția Prevenirea Torturii a Oficiului Avocatului Poporului;

- Mecanismul Național de Prevenire a Torturii reprezentat de către Consiliul pentru Prevenirea Torturii de pe lângă Oficiul Avocatului Poporului.