Serviciile relevante ale autorităților locale și Poliția, protejează grupurile vulnerabile împotriva urii și a violenței motivate de ură și coordonează între ei în acest proces și cu organizațiile societății civile.

a) Ofițerii de poliție de la nivel local, în patru raioane pilot, dezvoltă metode corespunzătoare pentru abordarea crimelor motivate de prejudecată care afectează persoanele LGBTI;

b) Serviciile locale, Poliția, procurorii și organizațiile societății civile, și-au mărit capacitățile de abordare a crimelor motivate de prejudecată în lucrul cu grupurile vulnerabile ;

c) Rețelele de servicii locale și organizațiile societății civile sunt stabilité în patru raioane pilot pentru combaterea crimelor motivate de prejudecată.

Principalele activități în raport cu acest rezultat și realizările asociate, sunt :

  • Training pentru Poliție (formare de formatori și formare în cascade) pe baza manualului Consiliului Europei “Acțiunile Poliției privind infracțiunile motivate de ură împotriva persoanelor LGBTI: formare pentru un răspuns profesionist al Poliției”;
  • Organizarea a cel puțin 5 întâlniri de consolidare în comunitatea locală pe subiectul toleranței, diversității și incluziunii, cu implicarea actorilor locali relevanți;
  • Pilotarea unei rețele a încrederii între Poliție – LGBTI, pentru îmbunătățirea monitorizării în raport cu crimele motivate de prejudecată;
  • Activități de consolidare a capacităților pentru actorii identificați la nivel local din domeniul diversității și incluziunii și combaterea urii împotriva celor mai vulnerabile grupuri;
  • Pilotarea unei rețele a diversității între punctele de contact în regiuni/municipalități;
  • Schimburi omoloage cu alte State membre ale Consiliului Europei angajate în procese similare de adaptare a instrumentelor Consiliului Europei pentru integrare la nivel local, în contextul Republicii Moldova.