Proiectul “Acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova” a prezentat rezultatele și progresele realizate în cadrul ședinței finale a Comitetului de Conducere și Evenimentului de Încheiere

19 noiembrie 2021 Chișinău

La 19 noiembrie 2021, proiectul „Acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova” a organizat ședința finală a Comitetului de Conducere și Evenimentul de Încheiere, în format online, reunind reprezentanți ai instituțiilor beneficiare, membri ai Comitetului de Conducere, parteneri de dezvoltare...

Read More

Atelier de lucru online privind gestionarea cauzelor disciplinare organizat pentru Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova și organele specializate ale acestuia

27-28 octombrie 2021 Chisinau

În perioada 27-28 octombrie 2021, reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare și Colegiului Disciplinar au participat la un atelier de lucru online privind standardele internaționale și bune practici în gestionarea cauzelor disciplinare. În cadrul evenimentului,...

Read More

Masă rotundă privind mecanismele de consolidare a activității Inspecției Judiciare din Republica Moldova

13 octombrie 2021 Chișinău

Proiectul “Acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova” a prezentat rezultatele evaluării cadrului legislativ și practicilor interne ale Inspecției Judiciare în cadrul unei mese rotunde organizată în data de 13 octombrie 2021. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Consiliului Superior al...

Read More

„Acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova” a lansat Cursul HELP al Consiliului Europei privind Etica și Conduita Profesională pentru Judecători, Procurori și Avocați adaptat la contextul juridic național

14 septembrie 2021 Chișinău

Cursul HELP al Consiliului Europei privind “Etica și Conduita Profesională pentru judecători, procurori și avocați”, adaptat la contextul juridic național în cadrul proiectului “Acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova”, a fost prezentat primei grupe de participanți în data de 14...

Read More

Competențele Autorității Naționale de Integritate și eficacitatea controalelor de integritate discutate cu autoritățile Republicii Moldova

29 iulie 2021 Chișinău

Proiectul “Acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova” a prezentat rezultatele analizei cadrului legislativ, procedurilor interne, organizării și eficacității Autorității Naționale de Integritate (ANI) în cadrul unei mese rotunde organizată în data de 29 iulie 2021. Evenimentul a reunit...

Read More

Atelier de lucru online privind motivarea deciziilor și hotărârilor în materie disciplinară organizat pentru reprezentanți ai organelor procuraturii din Republica Moldova

9 iulie 2021 Chișinău

În data de 9 iulie 2021, reprezentanți ai Consiliului Superior al Procurorilor și ai Procuraturii Generale au participat la un atelier de lucru online privind motivarea deciziilor și hotărârilor în materie disciplinară. În cadrul evenimentului, participanții au discutat cu experții Consiliului...

Read More

Cadrul legislativ și regulatoriu privind procedurile de selecție și promovare în funcție a judecătorilor și evaluarea riscurilor de integritate discutat cu autoritățile din Republica Moldova

24 iunie 2021 CHIȘINĂU

Proiectul “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” a prezentat rezultatele analizei cadrului legislativ privind selecția și promovarea în funcție a judecătorilor, cu accent pe verificarea integrității acestora, în cadrul unei mese rotunde organizată în data de 24 iunie 2021. Evenimentul...

Read More

Cadrul legislativ și regulatoriu privind răspunderea disciplinară a procurorilor în Republica Moldova discutat cu autoritățile naționale

19 mai 2021 Chișinău

Proiectul “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” a prezentat rezultatele analizei cadrului legislativ privind răspunderea disciplinară a procurorilor în Republica Moldova în cadrul unui atelier online organizat în data de 19 mai 2021. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Consiliului...

Read More

Mandatul, eficacitatea și provocările instituționale ale Autorității Naționale de Integritate au fost discutate în cadrul întrevederilor consultative cu instituțiile din sectorul justiției și societatea civilă

26 martie - 28 aprilie 2021 Chișinău

În perioada 26 martie - 28 aprilie 2021, proiectul “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” a facilitat organizarea unor întrevederi consultative cu reprezentanții Autorității Naționale de Integritate (ANI), Consiliul de Integritate, instituții din sectorul justiției, parteneri de...

Read More

Rezultatele analizei componenței și funcționalității Consiliului Superior al Procurorilor din Republica Moldova

23 aprilie 2021 Chișinău

Proiectul “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” a prezentat rezultatele analizei componenței și funcționalității Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) în cadrul unei mese rotunde organizată în data de 23 aprilie 2021. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Consiliului Superior al...

Read More

Rezultatele evaluării componenței și funcționalității Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova, discutate în cadrul unui eveniment online

24 Februarie 2021 CHIȘINĂU

Proiectul “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” a prezentat autorităților naționale și societății civile rezultatele evaluării componenței și funcționalității Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Prezentarea a avut loc în cadrul unei mese rotunde, în format online, organizată...

Read More

Comitetul de Conducere al proiectului “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” a discutat progresele și prioritățile următoare

25 martie 2021 Chișinău

La 25 martie 2021, proiectul “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” a organizat cea de a doua ședință a Comitetului de Conducere. La ședință au participat reprezentanți ai instituțiilor beneficiare ale proiectului, printre care Ministerul Justiției, Consiliul Superior al...

Read More

Webinar pentru inspectorii de integritate din Republica Moldova în domeniul identificării tranzacțiilor suspecte și prezentarea probelor în instanță

În zilele de 16 și 19 februarie 2021, inspectorii de integritate și reprezentanți ai Direcției juridice din cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) din Republica Moldova au participat la două instruiri în format online cu tematica „Identificarea tranzacțiilor suspecte și prezentarea...

Read More

Revizuirea mecanismelor de verificare a integrității judecătorilor din Republica Moldova în procesul de selecție și promovare în funcție

În cadrul unei evaluări a mecanismelor existente pentru verificarea integrității judecătorilor în timpul selecției și promovării în sistemul judecătoresc, proiectul “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” a facilitat organizarea unor ședințe consultative online cu actori cheie în acest...

Read More

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei declară că judecătorii din Republica Moldova și Polonia trebuie să rămână independenți

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) îndeamnă autoritățile din Republica Moldova și Polonia să întreprindă o serie de măsuri pentru a respecta statul de drept și pentru a asigura independența sistemului judiciar. Prin aprobarea unei rezoluții bazate pe raportul dlui Andrea Orlando...

Read More

Ziua Internațională Anticorupție: „Zero toleranță corupție în domeniul sănătății, guvernele trebuie să conducă prin exemplu”

Pentru a marca Ziua Internațională Anticorupție, sărbătorită în fiecare an la 9 decembrie, președintele Grupului Statelor împotriva Corupției al Consiliului Europei (GRECO), Marin Mrčela, a făcut astăzi următoarea declarație: “Pe măsura apariției noutăților promițătoare despre vaccinuri pentru...

Read More

Revizuirea cadrului legislativ și instituțional cu privire la răspunderea disciplinară a procurorilor din Republica Moldova

16-20 November 2020 Chisinau

În zilele de 16, 18 și 20 noiembrie 2020, proiectul “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” a organizat ședințe consultative între experții Consiliului Europei și instituțiile din sectorul justiției în vederea discutării necesităților de îmbunătățire a cadrului legislativ și...

Read More

Ședințe consultative cu instituțiile din sectorul justiției referitor la componența și funcționalitatea Consiliului Superior al Procurorilor

11-13 November 2020 Chisinau

În perioada 11-13 noiembrie 2020, proiectul “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” a facilitat organizarea unor ședințe consultative între experții Consiliului Europei și instituțiile din sectorul justiției. Echipa proiectului împreună cu reprezentanții Consiliului Superior al...

Read More

Ședințe consultative cu instituțiile din sectorul justiției referitor la componența și funcționalitatea Consiliului Superior al Magistraturii

În perioada 4-5 noiembrie 2020, proiectul “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” a facilitat organizarea unor ședințe consultative între expertul Consiliului Europei, reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și societatea civilă în vederea...

Read More

Comitetul de Conducere al proiectului “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” s-a întrunit în prima ședință

La 14 septembrie 2020, proiectul “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” a organizat prima ședință a Comitetului de Conducere. Proiectul va oferi suport autorităților din Republica Moldova în prevenirea și combaterea corupției și va consolida capacitățile de implementare a...

Read More

Lansarea proiectului “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova”

14 Sepetember 2020 Strasbourg

Consiliul Europei și Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii, Departamentul de Stat al SUA lansează un nou proiect de cooperare intitulat „Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova”. Proiectul își propune abordarea priorităților cheie și necesităților esențiale...

Read More

Misiune inițială în cadrul proiectului “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova”

20 August 2020 Chisinau

Consiliul Europei în parteneriat cu Departamentul de Stat al SUA au lansat, în iunie 2020, proiectul “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova”. O misiune inițială a proiectului a avut loc în perioada 8-20 iulie 2020 în vederea prezentării proiectului, discutarea necesităților...

Read More