Grupurile vulnerabile și publicul general înreprind acțiuni împotriva urii și violenței motivate de ură

a) Organizațiile societății civile și-au mărit raza de acoperire în raport cu grupurile vulnerabile pentru abilitarea lor în combaterea urii și a violenței motivate de ură ;

b) Populația generală are o înțelegere mai bună asupra riscurilor urii și a violenței motivate de ură într-o societate pluralistă și diversă.

Principalele activități în raport cu acest rezultat și realizările asociate, sunt :

  • Granturi pentru proiectele organizațiilor societății civile la subiectele proiectului ;
  • Activități de creștere a conștientizării pentru publicul general prin intermediul granturilor pentru actorii interesați la nivel local ;
  • Organizarea unei campanii media privind beneficiile unei societăți inclusive și contribuția la dezvoltarea unei societăți a diferitelor grupuri vulnerabile.