Înapoi

Atelier de lucru privind rezultatele testării proiectului Instrumentului de evaluare a riscurilor și necesităților infractorilor aflați atât în penitenciar, cât și în comunitate

Atelier de lucru privind rezultatele testării proiectului Instrumentului de evaluare a riscurilor și necesităților infractorilor aflați atât în penitenciar, cât și în comunitate

Rezultatele testării proiectului Instrumentului de evaluare a riscurilor și necesităților infractorilor aflați atât în penitenciar (IERN) au fost prezentate în cadrul unui atelier de evaluare finală.

Toate Birourile de probațiune și penitenciarele care au testat proiectul IERN în activitatea lor zilnică, pe parcursul a șase luni, au apreciat utilitatea acestui instrument și au declarat că au dobândit mai multă încredere și abilități practice în evaluarea nevoilor și a riscurilor potențiale ale infractorilor. Participanții au făcut schimb de bune practici privind utilizarea instrumentului, schimb de opinii cu privire la aplicabilitatea acestuia la toate etapele de executare a pedepsei; au discutat despre provocările întâmpinate în timpul testării, identificând, totodată, soluții pentru o cooperare și un schimb eficient de informații între penitenciare și Birourile de probațiune.

Inițiativa pilot a fost lansată de Consiliul Europei în iulie 2021, în patru penitenciare și douăsprezece Birouri de probațiune, cu scopul de a colecta date calitative pentru validarea aplicabilității instrumentului și formulării unor recomandări bazate pe dovezi, pentru o abordare uniformă în evaluarea riscurilor și nevoilor infractorilor. Înițiativa a vizat, de asemenea, sprijinirea eforturilor comune ale Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) și Inspectoratului Național de Probațiune (INP) în reabilitarea și reintegrarea infractorilor.  Aprobarea și introducerea în practica ambelor instituții a acestui instrument va permite o mai bună gestionare a riscurilor și o abordare individualizată a infractorilor. Acest lucru va contribui la luarea unor decizii corecte și adaptarea intervențiilor de reabilitare și reintegrare la nevoile infractorilor.

La activitate au participat conducerea ANP și a INP, specialiștii din penitenciare și consilierii de probațiune care au participat la testarea IERN.

Atelierul s-a desfășurat online, în zilele de 15-16 februarie 2022, în cadrul Proiectului "Consolidarea reformelor din sistemul penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova", finanțat prin intermediul Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2021-2024) și implementat de Consiliul Europei.