Reuniunile grupurilor de lucru privind implementarea pilonilor de prevenire și protecție ai Convenției de la Istanbul

Reuniunile grupurilor de lucru privind implementarea pilonilor de prevenire și protecție ai Convenției de la Istanbul

Cu sprijinul Proiectului „Sprijinirea implementării Convenției de la Istanbul în Republica Moldova”, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a convocat Grupurile de lucru pe pilonii „Prevenire” și „Protecție” ai Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și punerea în aplicare a combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) pentru a analiza progresul în punerea în aplicare a prevederilor Convenției de la Istanbul, inclusiv cu privire la lacunele și provocările existente pe acești piloni în domeniul violenței împotriva femeilor și al violenței domestice.

Articolele 12 până la 17 din Convenția de la Istanbul pe Pilonul Prevenire, precum și articolele 18 până la 28 pe Pilonul Protecție au fost analizate prin prisma schimbărilor necesare în cadrul legal, dar și la nivelul măsurilor practice în conformitate cu raportul explicativ al Convenției de la Istanbul, precum și au fost scoase în evidență provocările și barierele existente în implementare.

Discuțiile au relevat necesitatea de a implica mai mulți actori în analiză care se desfășoară – instituțiile naționale pentru drepturile omului și egalitatea de gen, sectorul privat, autoritățile locale, sindicatele și patronatele. Membrii Grupului de Lucru vor finaliza analiza și vor veni cu următorii pași pentru îmbunătățirea și progresul pe pilonii respectivi.