Înapoi

Centrul de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor pregătit să ofere un nou curs privind Managementul penitenciar pentru angajații cu funcții de conducere din sistemul penitenciar al Republicii Moldova

Chisinau, Republic of Moldova
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Centrul de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor pregătit să ofere un nou curs privind Managementul penitenciar pentru angajații cu funcții de conducere din sistemul penitenciar al Republicii Moldova

Echipa Centrului de Instruire (CI) al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) și-a consolidat cunoștințele și abilitățile profesionale în cadrul unei sesiuni de formare a formatorilor (FF) pentru predarea unui nou curs privind managementul penitenciar, conceput pentru angajații cu funcții de conducere din sistemul penitenciar din Republica Moldova.

Sesiunea a fost un exercițiu de consolidare, urmare a elaborării Manualului privind managementul penitenciar și a materialelor didactice pentru toate cele 12 capitole, care consitutie Programul de instruire și care urmează a fi oferit de CI ANP. Atât manualul, cât și Programul au ca scop consolidarea abilităților și îmbunătățirea tehnicilor manageriale ale angajaților cu funcții de conducere din penitenciare, pentru a obține rezultate mai bune în domeniul executării măsurii preventive a arestului, privațiunii de libertate și detenției pe viață, utilizând resursele existente.

Pe parcursul sesiunii de 4 zile, echipa CI ANP și-a consolidat cunoștințele și abilitățile de instruire a adulților și, prin prisma respectării drepturilor omului în gestionarea penitenciarelor, cu orientarea și feedbak-ul imediat oferit de consultanții Consiliului Europei, au realizat exerciții de simulare a sesiunilor de instruire privind siguranța și controlul în penitenciare; conceptele și abilitățile de leadership; formarea și motivarea echipei; gândirea strategică, organizarea și planificarea; precum și luarea deciziilor în situații de criză, planificarea situațiilor neprevăzute și gestionarea riscurilor.

Administrația Națională a Penitenciarelor a exprimat angajamentul de a introduce noul Program în practica Centrului de Instruire și de a iniția prima rundă de cursuri de formare în domeniul managementului penitenciar începând cu toamna anului 2022.

Complementar la Programul de instruire, Centrului de Instruire și personalului cu funcții manageriale din sistemul penitenciar li se va oferi și versiunea tipărită a Manualului privind managementul penitenciarelor.

Sesiunea a fost condusă de consultanții Consiliului Europei, cu participarea Secretarului de Stat al Ministerului Justiției, Directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor, Directorului și echipei de formatori ai Centrului de Instruire al ANP. Activitatea a fost organizată în cadrul Proiectului "Consolidarea reformelor din sistemul penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova", finanțat și implementat prin intermediul Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2021-2024).