Dimensiunea digitală a violenței împotriva femeilor în Republica Moldova

Dimensiunea digitală a violenței împotriva femeilor în Republica Moldova

La 8 noiembrie 2022, Consiliul Europei a organizat un seminar privind dimensiunea digitală a violenței împotriva femeilor. Evenimentul, care a fost moderat de La Strada Moldova, a reunit actorii cheie, inclusiv autorități naționale, societatea civilă și sectorul privat, pentru a identifica pașii orientați spre lupta împotriva violenței față de femei în mediul online și a violenței împotriva femeilor, în general, care este facilitată de noile tehnologii informaționale.

În cuvântul său de deschidere, William Massolin, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, a subliniat că „evoluția rapidă a tehnologiei a facilitat violența împotriva femeilor la o scară necunoscută până acum”, afirmând că „trebuie să ne adaptăm și să oferim instrumente cuprinzătoare și adecvate pentru a combate, atât violența înmediul digital, cât și cea fizică împotriva femeilor”. Acest lucru a fost subliniat, în continuare, de Corina Ajder, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, afirmând necesitatea unor mecanisme mai evoluate pentru a răspunde acestor noi forme de violență împotriva femeilor.

Josephine Ballon de la organizația HateAid a subliniat că 27,5% dintre femeile din Europa între 18-35 de ani au fost victime ale violenței digitale, în timp ce Eleonora Esposito de la Institutul European pentru Egalitatea de Gen (EIGE) a subliniat prevalența și impactul în bază gen și intersecțional al violenței cibernetice împotriva femeilor.

Evenimentul a fost o oportunitate de a prezenta prima recomandare a Grupului de Experți al Consiliului Europei pentru Acțiune împotriva Violenței împotriva Femeilor și Violenței Domestice (GREVIO) privind dimensiunea digitală a violenței împotriva femeilor. Daniela Misail-Nichitin, secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a subliniat pertinența acestei recomandări, amintind participanților că femeile mor din cauza unor astfel de violențe și că, din păcate, această violență „a căpătat o nouă dimensiune mai complexă, atât la raportare, cât și la nivel de prevenire, solicitând măsuri și acțiuni complexe”.

Membrul GREVIO, Aleid van der Brink, a împărtășit acțiunile care trebuie întreprinse pe baza celor patru piloni ai Convenției de la Istanbul (prevenire, protecție, urmărire penală și politici coordonate) și a spus că are speranța că recomandarea GREVIO va oferi un impuls pentru acțiune în Republica Moldova. Elif Sariaydin de la Secretariatul mecanismului de monitorizare al Convenției de la Istanbul al Consiliului Europei a prezentat bunele practici identificate în rapoartele de evaluare ale GREVIO.

În urma sesiunei experților, care a pus un accent pe rolul sectorului privat în prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor în mediul online, cu participarea dnei Amy McArdle, Manager pentru politici de siguranță EMEA la Meta, participanții au fost împărțiți în grupuri de lucru pentru a identifica lacunele și provocările actuale și să stabilească căi de urmat pe această dimensiune.

Acest seminar va servi drept un punct de pornire pentru a avansa în acest domeniu, în baza rezultatelor discuțiilor și recomandărilor grupului de lucru.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Sprijinirea implementării Convenției de la Istanbul în Republica Moldova”, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și în cadrul Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024.