Înapoi

Sprijin pentru statele membre în procesul de ratificare a Convenției de la Istanbul

Sprijin pentru statele membre în procesul de ratificare a Convenției de la Istanbul

Recent a apărut o nouă publicație intitulată „Avansând spre ratificarea și implementarea Convenției de la Istanbul: bune practici din partea statelor părți”. Acest studiu a fost pregătit în cadrul proiectului „Activități de sensibilizare asupra Convenției de la Istanbul în Republica Moldova”.

Studiul a fost elaborat pentru a sprijini autoritățile din Republica Moldova în calea lor spre ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice - Convenția de la Istanbul.

Documentul este împărțit în două părți principale. Prima parte oferă exemple de măsuri luate de statele membre atunci când se pregătesc pentru ratificarea Convenției de la Istanbul. A doua parte prezintă bunele practici ale statelor părți în implementarea cerințelor Convenției.

Deși elaborat pentru Republica Moldova, acest instrument poate fi util și altor state membre care doresc să ratifice Convenția de la Istanbul. Totodată, publicația dată poate fi o sursă bună de inspirație pentru statele părți ale Convenției, care caută să găsească noi bune practici pentru punerea sa în aplicare.

Publicația „Avansând spre ratificarea și implementarea Convenției de la Istanbul: bune practici din partea statelor părți” este disponibilă în engleză și română.