Reuniunea Comitetului Director privind implementarea Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2019-2022: Analiza progresului și planurile de dezvoltare

Reuniunea Comitetului Director privind implementarea Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2019-2022: Analiza progresului și planurile de dezvoltare

Înalți oficiali ai autorităților din Republica Moldova și ai instituțiilor publice naționale implicate în activitățile programatice ale Planului de Acțiune, precum și reprezentanți ai Secretariatului Consiliului Europei și ai Oficiului Consiliului Europei de la Chișinău, au participat la prima ședință a Comitetului Director a Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024. Evenimentul a avut loc în data de 22 noiembrie 2022 la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, reunind peste 50 de participanți.

Claus Neukirch, Directorul al Directoratului de Coordonare a Programelor, Consiliul Europei, a mulțumit părților interesate naționale pentru angajamentul, implicarea activă și cooperarea fructuoasă în implementarea Planului de Acțiune și a salutat rezultatele obținute până acum.

„Consiliul Europei a sprijinit, în mod continuu Guvernul Republicii Moldova, în îndeplinirea obligațiilor sale de stat membru al Consiliului Europei, prin alinierea legislației, instituțiilor și practicilor naționale la standardele Consiliului Europei în domeniul drepturilor omului, statului de drept și democrației în beneficiul cetățenilor. Republica Moldova va avea acum nevoie de sprijin suplimentar în implementarea agendei sale de aderare la UE în domeniile de expertiză ale Consiliului Europei pe baza recomandărilor de monitorizare ale Consiliului Europei”, a subliniat Claus Neukirch.

Întâlnirea a fost co-prezidată de domnul Victor Lăpuşneanu, şeful Direcţiei Cooperare Multilaterală din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. În discursul său de deschidere, el a subliniat sprijinul continuu al Consiliului Europei, expertiza și asistența oferită de-a lungul anilor.

„În ciuda provocărilor cu care ne confruntăm, în special în contextul crizei energetice, a situației refugiaților și a presiunii asupra capacităților naționale, suntem pe deplin angajați în agenda reformelor. Considerăm că Planul de Acțiune servește drept un mecanism puternic pentru a ne alinia legislația și practicile naționale la standardele europene. Guvernul lucrează la reforma justiției care vizează consolidarea statului de drept, asigurarea independenței și eficienței sistemului judiciar, precum și îmbunătățirea cadrului legal. De asemenea, ne asigurăm că lupta împotriva corupției merge înainte și că autoritățile naționale au capacitățile necesare în acest proces”, a menționat el.

În perioada 22-24 noiembrie, Directorul al Directoratului de Coordonare a Programelor, Claus Neukirch a avut mai multe întâlniri bilaterale cu autoritățile naționale pentru a discuta în detalii pașii suplimentari și implicarea activă a tuturor părților interesate în procesul de implementare a reformelor în sprijinul alinierii Republicii Moldova la standardele europene. Partenerii naționali și-au reiterat angajamentul deplin și disponibilitatea lor de a continua cooperarea strânsă cu Consiliul Europei prin implementarea actualului Plan de Acțiune.