Înapoi

Declarația delegației preelectorale a APCE înainte de alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova

Declarația delegației preelectorale a APCE înainte de alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova

O delegație preelectorală din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a vizitat Chișinăul în perioada 10 și 11 iunie pentru a evalua campania electorală și pregătirile pentru alegerile parlamentare anticipate care vor avea loc la 11 iulie 2021.

Vizita a avut loc în contextul unui mediu profund polarizat și pe fondul unei instabilități politice cronice, care a dus la convocarea alegerilor anticipate. Delegația regretă faptul că, în ciuda aparentului consens politic privind organizarea alegerilor anticipate, majoritatea forțelor politice par să se concentreze mai degrabă pe confruntări, zvonuri și diviziuni, decât să încerce să reunească societatea în jurul unor probleme strategice cheie. Cu toate acestea, Delegația salută faptul că toate forțele politice majore au decis să participe la acest proces electoral, care permite oamenilor din Republica Moldova să facă alegerea dintre un spectru larg de partide și blocuri electorale.

În ceea ce privește cadrul legal, delegația preelectorală a APCE salută faptul că, de la alegerile anterioare, din 2019, Republica Moldova a adoptat modificări ale Codului electoral care au readus țara dintr-un sistem electoral mixt - care a generat critici din partea Comisiei de la Veneția - la un sistem de reprezentare proporțională în baza listelor închise de partid. Cu toate acestea, Delegația regretă faptul că alte câteva recomandări emise după alegerile precedente, care ar fi putut remedia multe dintre problemele recurente și neajunsuri sistemice, rămân a fi abordate.

Delegația a fost informată cu privire la o serie de preocupări mai vechi care persistă, în special cazuri de intimidare și discurs de ură, inclusiv împotriva femeilor candidate și a grupurilor minoritare; cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative; acuzații de intenții de cumpărare a voturilor și preocupări cu privire la posibilul transport organizat pe scară largă al alegătorilor în ziua alegerilor; și lipsa unei supravegheri eficiente a finanțării campaniei. Delegația APCE deplânge astfel de practici în campania electorală și solicită autorităților relevante să ia toate măsurile necesare pentru a le elimina.

La o lună de la lansarea campaniei electorale, partidele politice și candidații au reușit, în general, să facă campanie liberă. Comisia Electorală Centrală (CEC) a informat Delegația că înregistrarea partidelor și a candidaților a fost inclusivă. 17 partide și blocuri electorale au fost înregistrate pentru a concura în aceste alegeri anticipate și două solicitări de înregistrare sunt încă în curs de examinare.

Delegația Adunării împărtășește îngrijorarea exprimată de majoritatea actorilor din domeniul electoral cu privire la lipsa implementării transparente a criteriilor de deschidere a secțiilor de votare suplimentare în străinătate, care a provocat anumite tensiuni cu CEC și pe care Delegația o observă că este una dintre cele mai disputate probleme ale campaniei. Delegația reamintește că rolul CEC este de a asigura dreptul tuturor cetățenilor de a participa eficient la alegeri. Numărul și locația secțiilor de votare trebuie să fie proporționale cu cele ale alegătorilor care trăiesc în diferite țări.

O altă problemă care generează îngrijorare este decizia CEC de a înființa secții de votare în municipiul Bender și în satul Corjova, care sunt în afara controlului efectiv al autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Cetățenii moldoveni din regiunea transnistreană au dreptul la vot, dar ar trebui să poată exercita acest drept în locații în care există condiții adecvate de securitate și unde accesul observatorilor naționali și internaționali poate fi asigurat fără a le compromite siguranța sau a crea precedente periculoase.

Mulți interlocutori au evidențiat lipsa încrederii publice în instituțiile statului, rezultată din multiple scandaluri de corupție și lipsa de independență a sistemului judiciar. În ceea ce privește finanțarea campaniei, în timp ce reglementările legale privind finanțarea campaniei și a partidelor s-au îmbunătățit în general și rapoartele privind cheltuielile electorale ale partidelor sunt furnizate în formă corespunzătoare, CEC a recunoscut incapacitatea sa de a controla în mod eficient finanțarea campaniilor partidelor politice, în special din cauza finanțării deghizată prin reclame ascunse, sondaje de opinie manipulate și donații false, printre altele.

Consiliul de Coordonare a Audiovizualului a informat delegația că accesul egal al partidelor și candidaților este asigurat în conformitate cu legislația. Cu toate acestea, delegația face apel la Consiliu pentru a îmbunătăți transparența procesului său decizional. Delegația rămâne îngrijorată de pluralismul limitat al mass-media din cauza unui grad foarte mare de afiliere a mass-media la principalele partide politice și a naturii obscure a surselor de finanțare a acestora. Această monopolizare continuă a mass-media ridică îndoieli cu privire la corectitudinea campaniei. Delegația solicită în special radiodifuzorului public să asigure accesul egal și, cel mai important, o acoperire echilibrată și echitabilă pentru toate partidele politice și candidații înregistrați în conformitate cu legislația.

Delegația preelectorală APCE regretă lipsa candidatelor femei în locurile de top în listele de partid și solicită tuturor forțelor politice să depună eforturi sporite pentru a atinge echilibrul de gen.

Amintim că Adunarea a observat toate alegerile parlamentare și prezidențiale din Republica Moldova din 1994, în afară de alegerile prezidențiale din noiembrie 2020 din cauza pandemiei Covid-19. Delegația a fost informată că nu a existat o creștere semnificativă a cazurilor Covid după alegerile prezidențiale, ceea ce sporește încrederea în capacitatea autorităților statului de a asigura condiții sanitare adecvate în ziua alegerilor. Cu toate acestea, multe provocări cauzate de pandemia Covid-19, în special provocările economice și sociale, rămân a fi abordate în interesul cetățenilor, alături de lupta împotriva corupției și eforturile de îmbunătățire a independenței justiției.

Autoritățile Republicii Moldova au subliniat importanța observării obiective a alegerilor ce urmează și au asigurat delegația preelectorală a Adunării că vor fi luate toate măsurile adecvate pentru a asigura condiții egale pentru toate partidele și candidații care participă la alegeri.

Delegația a avut întâlniri cu Președintele Republicii Moldova, Primul ministru interimar, Președintele Parlamentului, liderii partidelor politice parlamentare și extraparlamentare care participă la alegeri sau reprezentanții acestora, președintele și membrii Comisiei Electorale Centrale, Președintele Consiliului Coordonator a Audiovizualului, Președintele Autorității Naționale de Integritate, reprezentanți ai societății civile și ai mass-media și reprezentanți ai comunității internaționale.

Adunarea Parlamentară va trimite o delegație de 22 de membri pentru a observa alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

Membrii delegației:

Stefan Schennach (Austria, SOC), șeful delegației

Laima Liucija Andrikiene (Lituania, PPE / CD)

Jacques Le Nay (Franța, ALDE)

Alberto Ribolla (Italia, CE / DA)

Pierre-Alain Fridez (Elveția, SOC), coraportor al Comitetului de monitorizare (din oficiu)