Înapoi

Pledează pentru pace, fii schimbarea!

Pledează pentru pace, fii schimbarea!

O nouă publicație la tema discursului de ură, produsă în cadrul programelor de cooperare ale Uniunii Europene și Consiliului Europei, este disponibilă online.

"Pledează pentru pace! Discursul instigator la ură nu este o opțiune!" explorează conceptele de discurs de ură, manifestările sale, precum și riscurile asupra drepturilor omului și democrației. Această broșură a fost elaborată pentru orice persoană, precum și organizații ale societății civile și pentru oricine altcineva care simte necesitatea de a înțelege mai bine fenomenul discursului de ură și dorește să întreprindă ceva pentru combaterea discursului de ură, luând atitudine împotriva acestuia în diversele societăți în care trăiesc. Broșura oferă explicații cu privire la discursul de ură și propuneri pentru acțiuni de prevenire și combatere a discursului de ură.

Publicația a fost tradusă din Engleză și în alte limbi, inclusiv în Română și Rusă, pentru susținerea campaniilor de combatere a discursului de ură și a altor activități ale organizațiilor din domeniu, inclusiv susținerea mobilizării tinerilor și activismului societății civile.

"Pledează pentru pace! Discursul instigator la ură nu este o opțiune!" este acum disponibilă în versiune electronică pe site-ul Anti-discriminare al Consiliului Europei și al Facilității Orizontale, Parteneriat și Buna Guvernare și va fi distribuită pe scară largă online și prezentată la evenimentele virtuale organizate în pandemie. Versiunea tipărită va fi disponibilă din primăvară în oficiile locale ale Consiliului Europei și Uniunii Europene.

 "Pledează pentru pace! Discursul instigator la ură nu este o opțiune!"

 Говорите языком мира! Язык ненависти недопустим!

Această broșură a fost elaborată în cadrul programelor comune ale Uniunii Europene și Consiliului Europei, Parteneriatul pentru Buna Guvernare (PGG) și Facilitatea Orizontală pentru Balcanii de Vest și Turcia (HF); în mod particular acțiunea “Promovarea diversității și egalității în Balcanii de Vest” (HF) și proiectul “Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme de remediere non-judiciară pentru victimele discriminării, ale discursului instigator la ură și ale infracțiunilor motivate de prejudecată în Parteneriatul Estic” (PGG).