Procurorii și judecătorii din Republica Moldova și-au îmbunătățit cunoștințele privind standardele și hotărârile Europene care abordează discursul de ură

Procurorii și judecătorii din Republica Moldova și-au îmbunătățit cunoștințele privind standardele și hotărârile Europene care abordează discursul de ură

19-20 ianuarie 2023, Chișinău – un seminar de două zile axat pe modul în care discursul de ură este abordat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, a reunit 22 de procurori și judecători din Republica Moldova. Programul a inclus discuții privind cele mai bune practici juridice în gestionarea cazurilor de discurs de ură și schimbul de experiență și idei pentru îmbunătățirea răspunsurilor și practicii juridice din țară în domeniul discriminării și discursului de ură.

„Combaterea discursului de ură a fost întotdeauna una dintre prioritățile Consiliului Europei, iar în aceste zile este și mai important, deoarece odată cu creșterea populismului, în contextul crizei generale din Europa și al războiului din Ucraina, discursul de ură este în creștere. În acest sens, cele mai bune practici legale în cazurile de discurs de ură sunt foarte relevante – deoarece contribuie, pe termen lung, la faptul că victimele discriminării și a discursului de ură pot fi protejate în Republica Moldova”, a declarat William Massolin, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău.

Programul seminarului a acoperit cunoștințe legate de identificarea prejudecăților și stereotipurilor, practica juridică în tratarea cazurilor de discriminare, precum și lucrul cu victimele discursului de ură. Participanții au avut posibilitatea să discute jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului cu experții Consiliului Europei și cu o juristă a CEDO și să participe la sesiuni interactive și exerciții practice pentru aplicarea principiilor CEDO în gestionarea cazurilor.

De asemenea, în cadrul seminarului, participanților li s-au pus la dispoziție materiale de formare relevante, inclusiv Recomandarea din 2022 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind combaterea discursului de ură, în limba locală (Recommendation CM/Rec (2022)16).

În concluzie, judecătorii și procurorii din Republica Moldova au convenit asupra direcțiilor viitoare ale activităților comune pe această tematică, subliniind importanța unei abordări bazate pe dialog și colaborare între diferiți actori din domeniul anti-discriminării și combaterii discursului de ură.

Evenimentul a fost organizat în cooperare cu Institutul Național al Justiției din Republica Moldova, în cadrul proiectului regional comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei "Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme non-judiciare de compensare pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivate de prejudecată și ale discursurilor de ură în țările Parteneriatului Estic”, implementat în cadrul programului “Parteneriatul pentru Buna Guvernare II, 2019-2022”.