Parajuriștii au fost instruiți să ofere asistență juridică primară refugiaților, apatrizilor și solicitanților de azil în timp util, calitativ și eficient

Parajuriștii au fost instruiți să ofere asistență juridică primară refugiaților, apatrizilor și solicitanților de azil în timp util, calitativ și eficient

35 de parajuriști din întreaga țară au fost instruiți să ofere asistență juridică primară refugiaților, apatrizilor, solicitanților de azil, beneficiarilor de protecție internațională, cât și persoanelor nedocumentate. Timp de patru zile ei au învățat de la experții Consiliului Europei cum să acorde asistență juridică primară în timp util, calitativ și eficient, în limitele competenței stabilite prin lege.

Parajuriștii interacționează direct cu persoanele străine, aflate pe teritoriul țării, ceea ce implică anumite abilități și atitudini. Prin urmare, un accent deosebit în timpul instruirilor a fost pus pe comunicarea cu beneficiarii de asistență juridică primară, și anume cum să fie tratați cu demnitate, sensibilitate, echitate și respect, cu o atitudine deosebită pentru situația lor personală, bunăstarea și necesitățile individuale.

”Aceste instruiri sunt o oportunitate pentru Centrul de Drept al Avocaților de a contribui la sporirea capacităților parajuriștilor în domeniul dreptului refugiaților. Parajuriștii lucrează nemijlocit în localitățile Moldovei și au nevoie de o bază de cunoștințe necesare pentru a putea acorda asistență juridică primară străinilor, inclusiv refugiaților, solicitanților de azil, apatrizilor, etc. Parajuriștii trebuie să știe unde să direcționeze aceste persoane înțelegând atât tipul de asistență și procedurile de care poate beneficia persoana, cât și instituția sau organizația care oferă astfel de servicii. Instruirile în acest domeniu acoperă o necesitate stringentă a societății noastre”, a menționat Oleg Palii, Director executiv al Centrului de Drept al Avocaților din Republica Moldova.

Totodată, participanții au studiat noțiuni generale din domeniul dreptului și protecției refugiaților, noțiuni de bază despre dreptul la azil, formele de protecție, procedura de examinare a cererilor de azil în Republica Moldova, identificarea persoanelor cu vulnerabilități în rândul refugiaților și apatrizilor etc. Drept rezultat, parajuriștii vor fi pregătiți să ofere informații generale din orice domeniu al dreptului, să determine corect și să direcționeze beneficiarii către instituțiile sau persoanele competente pentru soluționarea problemelor acestora.

„Noi lucrăm nemijlocit cu refugiații din Ucraina. În procesul de lucru cu aceste persoane apar multe întrebări și parajuristul trebuie să știe ce sfat să ofere fiecărei persoane, la ce instituție să se adreseze pentru a primi un ajutor eficient. Cursul de instruire la care participăm este foarte util pentru noi, deoarece aici avem posibilitatea de a cunoaște cadrul legal cu referire la statutul persoanelor străine, cunoștințele obținute ne ajută să procedăm corect atunci când acordăm asistență refugiaților din Ucraina. La curs noi ne abilităm competențele noastre în direcționarea corectă din punct de vedere juridic, precum și acordarea unor consultații corecte străinilor cu care lucrăm pe teren”, a menționat Maria Boico, parajurist în comuna Grătiești, Chișinău.

În Republica Moldova, parajuriștii au devenit principalii prestatori de asistență juridică primară în localități, principalii furnizori de informații în scopul prevenirii apariției unor probleme de natură juridică și principalii îndrumători în situația în care cauzele nu țin de competența lor. În anul 2021 numărul de parajuriști a fost extins până la 67 unități.

Cursul de instruire pentru parajuriști privind acordarea de asistență juridică primară refugiaților, apatrizilor și altor categorii de străini a fost organizat de către proiectul Consiliului Europei „Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, în parteneriat cu Centrul de Drept al Avocaților și Consiliul Național pentru Asistența Juridică  Garantată de Stat în perioada 19-20 septembrie 2022 și 26-27 septembrie 2022.