Provocările și bunele practici pentru prevenirea și combaterea exploatării sexuale a copiilor și a abuzurilor sexuale online discutate de către instituțiile de profil și sectorul privat

Provocările și bunele practici pentru prevenirea și combaterea exploatării sexuale a copiilor și a abuzurilor sexuale online discutate de către instituțiile de profil și sectorul privat

Ritmul de dezvoltare a tehnologiilor informaționale, numărul sporit de cazuri de ademenire a minorilor în scopuri sexuale și lipsa mecanismelor de raportare a materialelor de abuz sexual a copiilor sunt provocările cu care se confruntă autoritățile abilitate în investigarea cazurilor de exploatare și abuz sexual a copiilor.

În acest sens, proiectul Consiliului Europei Protecția copiilor împotriva violenței și prevenirea acesteia, inclusiv în mediul online în Republica Moldova” a organizat în data de 19 octombrie 2022 un atelier de lucru unde au abordat provocările de prevenire și combatere a exploatării și a abuzului sexual online asupra copiilor. La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului Național al Poliției, Ministerului Economiei, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, precum și reprezentanți ai sectorul privat din domeniul IT și ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației etc.

Consultanții Consiliului Europei John Carr, specializat pe consultanță despre siguranța și securitatea pe internet și Elena Botezatu, expertă la nivel național au prezentat standardele internaționale privind siguranța online pentru copii, provocările și bunele practici pentru prevenirea și combaterea exploatării sexuale a copiilor și a abuzurilor sexuale online. Implementarea de instrumente tehnice în rețele sau în aplicații și programe de sensibilizare în școli, comunități și în rândul profesioniștilor vizați se enumeră printre cele mai bune practici indicate de către experți. Totodată, ei s-au referit la Convenția Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (Convenția Lanzarote) și la Manualul pentru decidenții politici privind respectarea drepturilor copiilor în mediul digital, care oferă standarde și instrumente puternice în susținerea autorităților și companiilor din sectorul privat pentru protecția și prevenirea exploatării sexuale online a copiilor.

Expertul internațional al Consiliului Europei, John Carr, în discursul său a menționat despre factorii de stimulare care duc la săvârșirea infracțiunilor sexuale: „Cea mai mare provocare pe care o avem în prezent este expunerea online a copiilor. Viața noastră, dar mai ales a copiilor a fost reconfigurată în jurul tehnologiei digitale. Responsabilitatea în protejarea copiilor ne revine atât nouă, cât și companiilor din sectorul privat care creează divertisment pentru copii”.

Vorbind despre tendințele ce vizează abuzul și exploatarea sexuală online a copiilor, consultanta Consiliului Europei, Elena Botezatu a făcut referință la procentajul tot mai mare de copiii cu vârsta cuprinsă între 13-15 ani, care devin victime a abuzului sexual online; platformele utilizate în vederea ademenirii minorilor care sunt în permanență schimbare și modul operandi al abuzurilor în continuă schimbare, ceea ce determină apariția unor noi forme de abuz.

Obiectivul proiectului Consiliui Europei este de a consolida răspunsul la violența împotriva copiilor, inclusiv împotriva exploatării și abuzului sexual asupra copiilor în mediul online. Această activitate se încadrează în rezultatului intermediar 1 al proiectului „ Organele de drept și sectorul judiciar investighează și urmăresc în mod eficient cazurile de abuz sexual asupra copiilor într-o manieră prietenoasă copiilor și în conformitate cu standardele europene”.