Înapoi

Prezentarea online a Raportului de revizuire a „Legii nr. 299 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant din Republica Moldova”

Chișinău 11 mai 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Prezentarea online a Raportului de revizuire a „Legii nr. 299 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant din Republica Moldova”

La 10 mai 2022, proiectul Consiliului Europei Protecția copiilor împotriva violenței și prevenirea acesteia, inclusiv în mediul online în Republica Moldova a organizat un eveniment online pentru prezentarea Raportului de revizuire a „Legii nr. 299 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant din Republica Moldova”. Raportul a fost elaborat la solicitarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

La eveniment au participat toți actorii și partenerii relevanți, printre care reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului Național de Probațiune al Republicii Moldova, Ministerului Justiției, Consiliului Național pentru Asistență Judiciară Garantată de Stat, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai societății civile și ai echipei de proiect.

În discursul său de bun venit, Giulia Re, șefa adjunctă a Oficiului Consiliului Europei la Chișinău a subliniat că „Organizațiile internaționale estimează că 4 000 de copii intră în contact cu legea în fiecare an în Republica Moldova, de aceea este esențial să ne asigurăm că cadrul legal este adaptat. Consiliul Europei pune la dispoziție mai multe standarde în acest sens, cum ar fi: Orientările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind justiția prietenoasă copiilor sau Recomandarea [Rec (2003) 20] privind noile metode de abordare a delincvenței juvenile și a rolul justiției pentru minori sau Recomandarea [Nr. R (87) 20] privind reacțiile sociale la delincvența juvenilă”.

Totodată, Vasile Cușсa, Secretarul de Stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale a menționat că „Sistemul de protecție a copilului din Republica Moldova este într-un proces continuu de dezvoltare. Toate acestea se întâmplă prin eforturile depuse de autoritățile publice centrale și locale, ONG-uri și partenerii de dezvoltare, datorită cărora este posibilă consultarea capacităților profesionale ale specialiștilor din domeniu”.

Activitatea se încadrează în rezultatul intermediar 2 al Proiectului „Profesioniștii din cadrul autorităților publice, care se ocupă de monitorizarea drepturilor copiilor și protecția copiilor împotriva violenței, abuzului sexual și exploatării sexuale, activează în conformitate cu orientările și standardele Consiliului European privind justiția prietenoasă copiilor”.