Înapoi

Curriculum nou pentru instruirea inițială a consilierilor de probațiune în Republica Moldova

Chisinau, Republica Moldova
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Curriculum nou pentru instruirea inițială a consilierilor de probațiune în Republica Moldova

Versiunea finală a noului Curriculum pentru formarea inițială a consilierilor de probațiune, a Manualului formatorului și a Manualului participantului au fost prezentate și aprobate în cadrul ultimei reuniuni a Grupului de lucru (GL) constituit împreună cu Inspectoratul Național de Probațiune.

Grupul de lucru a aprobat Profilul consilierului de probațiune ca instrument de orientare pentru recrutarea și instruirea inițială a consilierului de probațiune, care definește sarcinile, competențele, cunoștințele și aptitudinile necesare pentru îndeplinirea misiunii și a funcțiilor serviciului de probațiune. Profilul a servit drept bază de referință pentru elaborarea unui nou curriculum menit să ofere consilierilor de probațiune o înțelegere aprofundată a responsabilităților și a cerințelor etice pentru îndeplinirea sarcinilor zilnice și îndeplinirea obiectivelor activității de probațiune, printr-o combinație echilibrată de teorie, practică și cunoștințe empirice, în conformitate cu Liniile directoare ale Consiliului Europei privind recrutarea, selectarea, educația, formarea și dezvoltarea profesională a personalului din penitenciare și de probațiune (2019).

Aprobarea și implementarea ulterioară de către Inspectoratul Național de Probațiune a noului Curriculum va contribui la consolidarea abilităților și competențelor consilierilor de probațiune pentru modelarea prosocială a subiecților probațiunii, resocializarea acestora, reintegrarea în societate și prevenirea recidivei.

Sesiunile GL au fost facilitate de consultanții Consiliului Europei și la acestea au participat conducerea, departamentele de specialitate ale Inspectoratului Național de Probațiune și Birourile Teritoriale de Probațiune. Activitatea s-a desfășurat în cadrul unei serii de sesiuni în perioada decembrie 2021 - mai 2022, în cadrul Proiectului "Consolidarea reformelor din sistemul penitenciar, de probaţiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova", finanțat prin intermediul Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2021-2024) și implementat de Consiliul Europei.