Înapoi

Medierea în materie penală – o modalitate de a reduce numărul cauzelor în instanțele de judecătă

Chișinău, Republica Moldova Octombrie - Noiembrie 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Medierea în materie penală – o modalitate de a reduce numărul cauzelor în instanțele de judecătă

În octombrie-noiembrie 2020, Programul Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, în cooperare cu Institutul de Reforme Penale, a organizat activități menite să extindă utilizarea medierii în materie penală, ca alternativă la examinarea cauzelor penale în instanțele judecătorești.

O evaluare anterioară a necesităților privind aplicarea medierii pe cauzele penale în Republica Moldova a constatat deficiențe în acest domeniu și a propus recomandări, acțiuni pe termen scurt și lung, în vederea promovării unei utilizări mai largi a medierii.

Pe 23 octombrie 2020, un atelier de lucru online privind identificarea mecanismelor comune de îmbunătățire a practicii de aplicare a medierii în cauzele penale pentru membrii Consiliului de Mediere și mediatorii specializați în cauze penale a oferit informații pentru elaborarea unei foi de parcurs pentru Consiliul de Mediere în vederea îmbunătățirii aplicării medierii penale.

În perioada 03-11 noiembrie 2020 trei ateliere de lucru în format mixt privind importanța instituției de mediere în cauzele penale și beneficiile acesteia au creat o platformă pentru schimbul de opinii cu privire la aplicarea medierii în materie penală. Diverse categorii de practicieni din domeniul justiției penale – judecători, procurori, avocați, ofițeri de urmărire penală, mediatori din trei regiuni ale Republicii Moldova (Sud, Centru, Nord) au folosit platforma pentru a face schimb de idei.

Ansamblul de activități în domeniul medierii s-a încheiat cu o masă rotundă pe 24 noiembrie 2020 pentru a discuta mecanismele de aplicare a medierii în materie penală în Moldova cu factorii de decizie din diverse instituții care activează în domeniul justiției penale. Evenimentul a avut ca scop, de asemenea, consolidarea mecanismelor de interacțiune și referire între aceste instituții și mediatorii specializați în cauze penale.

Evenimentele au dus la îmbunătățirea competențelor mediatorilor în materie penală, propuneri de modificare a cadrului legal în domeniu, contribuții pentru elaborarea unui curriculum de formare a 20 de mediatori în domeniu și a unui ghid cu recomandări și practici.

Activitățile au fost facilitate de dl Ilie Dorin, consultant al Consiliului Europei, dl Ceslav Panico, director adjunct al Institutului de Reforme Penale, dna Felicia Chifa, președinta Consiliului de Mediere și dna Veronica Mihailov-Moraru, avocat.

Evenimentele au fost organizate în cadrul Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova", finanțat de Guvernul Norvegiei, care face parte din Planul de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020.