Personalul judecătoresc, judecătorii și procurorii și-au consolidat cunoștințele ce țin de standardele naționale și internaționale privind interzicerea discriminării și remediile eficace în cazuri de discriminare

Chisinau
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Personalul judecătoresc, judecătorii și procurorii și-au consolidat cunoștințele ce țin de standardele naționale și internaționale privind interzicerea discriminării și remediile eficace în cazuri de discriminare

 52 judecători, procurori, și angajați al sistemului judecătoresc și-au consolidat cunoștințele privind standardele naționale și internaționale ce țin de interzicerea discriminării în cadrul a două sesiuni de instruire desfășurate online.

Sesiunile de instruire au avut loc  pe 7 și 9 noiembrie și s-au concentrat pe cadrul juridic internațional și  și cazuistica Curții Europene pentru Drepturile Omului în materie de discriminare. Atenție specială s-a acordat dreptului la un remediu eficace și interzicerea discriminării. Participanții au analizat diverse studii de caz de discriminare precum și cazuri pe care le-au întâlnit în activitatea profesională, dar și situația din Republica Moldova în ceea ce privește discriminarea.     

Acest training a fost realizat în comun cu Institutul Național al Justiției în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene în particular pentru combaterea discriminării în republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei și implementat de Consiliul Europei în Parteneriatul pentru o Bună Guvernare II (2019-2022).