Promovarea reabilitării psihosociale a pacienților în instituțiile de psihiatrie din Republica Moldova

Chișinău, Republica Moldova
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Promovarea reabilitării psihosociale a pacienților în instituțiile de psihiatrie din Republica Moldova

În cadrul unei mese rotunde desfășurate la Chișinău, a fost prezentată o Notă conceptuală și un Plan de acțiuni pentru reabilitarea psihosocială a pacienților, inclusiv a pacienților aflați la tratament prin constrângere și la expertiza psihiatrică medico-legală, în instituțiile de psihiatrie din Republica Moldova. Cele două documente sunt rezultatele unei misiuni de evaluare efectuate de consultanții Consiliului Europei în acest an.

Specialiștii în sănătate mintală din cadrul spitalelor de psihiatrie din Chișinău, Bălți și Orhei, precum și reprezentanții direcțiilor specializate ale Ministerului Sănătății (18) au convenit asupra faptului că tratamentul psihiatric modern se extinde dincolo de izolare și medicație, iar procesul de reabilitare psihosocială ar trebui să fie văzut ca o parte integrantă a serviciilor de sănătate mintală oferite în spitale.

De asemenea, s-a ajuns la un acord cu privire la tratamentul pacienților într-un mod integrat, bazat pe evaluarea multiaxială (medicală, de personalitate, socială) a persoanelor cu tulburări mintale, și s-a exprimat angajamentul urmăririi acțiunilor pe termen scurt, mediu și lung, așa cum sunt definite în Planul de acțiuni propus.

În cadrul reuniunii au fost evidențiate modelele orientate spre recuperare psihosocială care au fost de succes în ceea ce privește calitatea îngrijirii, reducerea stigmatizării și creșterea satisfacției pacienților în alte state membre ale Consiliului Europei. De asemenea, s-a pus în discuție rolul principal pe care ar trebui să îl aibă pacienții în conturarea procesului de reabilitare în funcție de nevoile lor, continuitatea tratamentului după externare, dar și abordarea cauzelor recidivei (factorii declanșatori) la scurt timp după externare.

La masa rotundă facilitată de consultanții Consiliului Europei au participat specialiști în sănătate mintală din cadrul spitalelor de psihiatrie și reprezentanți ai Ministerului Sănătății. Activitatea a fost organizată la 27 octombrie 2022 sub auspiciile Proiectului "Consolidarea reformelor din sistemul penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova", finanțat și implementat prin intermediul Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2021-2024).